Škola poseduje svoju biblioteku sa čitaonicom namenjenu učenicima i nastavnicima. U svom fondu ima 11508 knjiga od čega 10271 u učeničkom i 1237 u nastavničkom fondu. U izdvojenim odeljenjima ima ukupno 4469 knjiga. Školskom bibliotekom rukovodi nastavnik uz pomoć članova bibliotečke sekcije.

 Statistički podaci

1973/74      500 knjiga
1988/89      preko 8000 knjiga
2008/09      15977 knjiga

Rad biblioteke odvija se svakodnevno od 8-14h u prostoriji određenoj za tu namenu.

Fotografije možete pogledati ovde.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

Škola bez nasilja

Šta je forum pozorište?

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Naša škola u projektu "Preduzetništvo u osnovnim školama"

Prezentacija aktivnosti SEECEL projekta
Kulinarsko putovanje kroz svet
Izložba i prodaja uskršnjih jaja
Posete preduzetnicima