Nastava se realizuje u 19 klasičnih učionica sa adekvatnim nameštajem, prilagođenih za odvijanje nastave iz pojedinih predmeta, multimedijalnoj učionici i u 3 kabineta:

  • Kabinet za informatiku
  • Kabinet za hemiju i biologiju
  • Kabinet za tehničko obrazovanje sa radionicom

Stari i novi deo škole spojeni su velikim holom, koji se koristi i za izlaganje učeničkih radova.
Odmah pored hola nalazi se učionica, koja je prilagođena za izvođenje verske nastave, a i i koristi je odeljenje specijalne škole.
Takođe jedna mala učionica koja se nalazi pored glavnog ulaza koristi se za potrebe muzičke škole.   
Učionica za fiziku,hemiju i učionica za likovnu kulturu imaju i pripremne prostorije za čuvanje nastavnih sredstava.
U okviru škole je i velika fiskulturna sala sa svlačionicama, spravarnicom i kancelarijom za nastavnike.
U blizini škole nalaze se sportski tereni za:košarku, rukomet,odbojku i park koji se koristi za produženi boravak. Ove godine treba da se završi rekonstrukcija sportskih terena čime dobijamo dobre uslove za realizaciju fizičkog vaspitanja.
Škola ima bogato opremljenu biblioteku sa čitaonicom u kojoj učenici mogu naći potrebne knjige, kako za redovnu nastavu tako i za vannasravne aktivnosti.
U školi postoji i đačka kuhinja sa trpezarijom gde se za učenike pripremaju doručak i ručak.
U okviru škole radi i zubna ambulanta.
U školi administrativna služba ima svoje kancelarije.
Tu su :

  • kancelarija direktora i pomoćnika direktora
  • kancelarija sekretara
  • kancelarija računovodstva
  • 2 nastavničke kancelarije
  • kancelarija pedagoga i psihologa sa učionicom
  • kancelarija pomoćnog osoblja
  • kancelarija domara

Šlola ima i sopstvenu kotlarnicu ali je priključena na gradsko grejanje.
U školi je 5 mokrih čvorova , 1 za nastavnike i 4 za učenike sa muškim i ženskim WC-om.
Škola ima dosta složenu arhitektonsku strukturu, ispresecana je velikim brojem hodnika i ima nekoliko stepeništa koji povezuju prizemlje i sprat.
Ispred glavnog ulaza u školu nalazi se dvorište-parkovski prostor sa dosta zelenila i cveća, ovaj prostor se koristi za rad ekološke sekcije.
Ispred ulaza za učenike je veliko betonirano školsko dvorište , koje se koristi i kao poligon za saobraćajnu sekciju.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije