U okviru rada pedagoško – psihološke službe pored svakodnevnog savetodavnog rada sa učenicima, nastavnicima i roditeljima odvijaju se i mnoge druge aktivnosti u kojima su naši stručni saradnici angažovani ili kao članovi  školskih timova,  ili kao koordinatori u projektima u kojima škola učestvuje.
Tako su npr. stručni saradnici uključeni u realizaciju programa Projekta „Škola bez nasilja“ gde se intenzivno radi sa članovima „Vršnjačkog tima“, svake godine se osmišljavaju i organizuju aktivnosti vezane za ovaj projekat, redovno su deo tima za Samovrednovanje i vrednovanje rada škole, u timu su za Školsko razvojno planiranje, kao i u Timu za zaštitu učenika od zlostavljanja i zanemarivanja, podstiču humanitarni rad u školi , koordiniraju rad školskog Crvenog krsta i dr.


Ono na šta su pedagog i psiholog posebno ponosni jeste da su za relativno kratko vreme uspele da pridobiju poverenje i poštovanje od strane svojih učenika i da se vrata kancelarije  kako za učenike sa problemima, tako i za one koji su ih prevazišli ili ih uopšte nemaju uvek rado otvaraju. Nisu retke posete ni bivših učenika naše škole, sadašnjih srednjoškolaca. Pored toga što učenici dolaze u stručnu službu po savet za rešenje nekog problema,  često nude svoju pomoć i angažovanje u  aktivnostima koje se u školi realizuju ( aktivnosti programa „Škola bez nasilja“, organizovanje raznih aktivnosti humanitarnog, kulturnog i  zabavnog karaktera).
Rad pedagoško – psihološke službe organizovan je u prepodnevnoj smeni, tako da je služba na raspolaganju učenicima, nastavnicima i roditeljima svakog radnog dana od 07:30 do 15:00 časova.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije