U našoj školi je prošle subote održan napredni seminar o preduzetništvu pod nazivom "Inovativno jačanje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika sa ciljem osnaživanja preduzetničkih kompetencija učenika". Vodieljke seminara, Slađana Živković i Gorca Klisura su zaposlene u OŠ "Veselin Masleša" u Beogradu. Oko 30 nastavnika je prisustvovalo seminaru i imali su prilike da saznaju dosta toga o iskustvima kolega koji su ušli u projekat Preduzetništvo u OŠ kao jedna od prvih pilot škola, kao i da nauče nešto novo o mehanizmima primene preduzetničkog učenja u redovnoj nastavi, da naprave vlastitu pripremu jednog časa sa elementima preduzetništva. Rodilo se i nekoliko zaista zanimljivih ideja koje uključuju saradnju više nastavnika i učenika i koje se mogu realizovati u ovom polugodištu. Fotografije pogledajte ovde.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

Škola bez nasilja

Šta je forum pozorište?

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Naša škola u projektu "Preduzetništvo u osnovnim školama"

Prezentacija aktivnosti SEECEL projekta
Kulinarsko putovanje kroz svet
Izložba i prodaja uskršnjih jaja
Posete preduzetnicima