Dana 13.6.2018. tri člana projekta „Shadow teacher“, D. Zekavičić, M. Novaković i O. Pantelić su u Osnovnoj školi „Akademik Milenko Šušić“ u Guči predstavili prisutnim kolegama rezultate projekta i sve pozitivne stvari koje su naučili. Najviše je bilo reči o uglednim časovima koje su držali koristeći moderne tehnologije i IKT alate. Zaključak je bio da nam trenutno nedostaje materijalnih uslova, da svaka učionica bude pokrivena internetom i da u svakoj ima projektor i računar, i da će onda svaki nastavnik moći da osveži s vremena na vreme svoj način predavanja tako što će upotrebiti neki resurs sa interneta.

Prezentacija rezultata projekta u Guči 2...
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018. Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018.
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2...
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018. Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018.
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2...
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018. Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018.
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2...
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018. Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018.
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2...
Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018. Prezentacija rezultata projekta u Guči 2018.

 

Dana 6.6.2018. koordinator projekta „Shadow teacher“, Dejan Zekavičić, je posetio osnovnu školu „Kotraža“ u Kotraži i prisutnim nastavnacima održao prezentaciju projekta mobilnosti. Kolege su bile upoznate sa svim relevantnim činjenicama vezanim za projekat, sa aktuelnostima u nastavi kod kolega iz Slovenije, korišćenjem IKT alata, e-dnevniku, e-udžbenicima, ARNES mreži kao i web portalima sa korisnim resursima za nastavnike i učenike. 

 

Učiteljice Snežana Šolajić i Milostiva Novaković su održale ugledne časove u nižim razredima uz prisustvo naših gostiju iz Sladkog Vrha i direktorke škole. Na časovima su primenjene nove tehnologije, a deca su uživala u ovakvom načinu rada.

Fotografije pogledajte ovde i ovde.

Prezentacija Snežana Šolajić.

Prezentacija Milostiva Novaković.

Priprema za čas Snežana Šolajić.

Priprema za čas Milostiva Novaković.

U okviru projekta Shadow teacher, dok je boravila u Sloveniji, u OŠ "Sladki Vrh", nastavnica geografije, Olivera Pantelić se dogovorila sa svojim fah kolegom Vojkom da učenici naprave video razglednice svojih mesta. U tu svrhu, kao primer upotrebe novih tehnologija na časovima geografije, učenik Boris Majstorović je napravio video razglednicu koju možete pogledati ispod.

PREPODNEVNE AKTIVNOSTI:

 

OŠ „Sladki vrh“ POSMATRANJE NA RADNOM MESTU

 

745-830 prvi čas:

Predmet: Biologija

Nastavna  jedinica: Paramecijum

Razred: VII

Nastavnik : Leonida  Zalar

Prisustvovale : Olivera Pantelić, Vera Koturović  i direktor škole Andreja Košti

 

835- 920 drugi čas:

Predmet: Fizika

Nastavna jedinica: Gustina

Razred: VIII

Nastavnik: Lidija Grubelnik

Prisustvovale : Olivera Pantelić, Vera Koturović  i direktor škole Andreja Košti

 

940-1025 treći čas:

Predmet: Istorija

Nastavna jedinica: Stara Grčka

Razred: VII

Nastavnik: Darinka Osojnik

Prisustvovale : Olivera Pantelić, Vera Koturović  i direktor škole Andreja Košti

 

1030-1115četvrti čas:

DSP

1115- 1135 Rekreativni  odmor

Zajedničke fizičke aktivnosti učenika i nastavnika.

1135-1220 peti čas:

Učešće u projektu –“Zdrav životni stil” -  šetnja sa učenicima VI razreda kroz Sladki vrh.

 

POPODNEVNE  AKTIVNOSTI:

 

1600-1900

Upoznavanje sa kulturno – istorijskim obeležjima  Maribora – novi grad u pratnji kolega iz škole  „Sladki vrh“ Vanja Jesenek i Andreja Jurkovič.

Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018.
Maribor, dan peti, mart 2018. Maribor, dan peti, mart 2018.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić