Nastavnici koji učestvuju u projektu mobilnosti su krenuli sa kulturološkim pripremama pred odlazak u Sloveniju. Nastavnica geografije, Olivera Pantelić im svesrdno pomaže u tome sa prezentacijama o Sloveniji, njihovoj kulturi i tradiciji, jeziku, sličnostima i različitostima u poređenju sa našom kulturom. Nastavnici su krenuli u iscrpnu online potragu ne bi li saznali i što više o obrazovnom sistemu u Sloveniji sa kojim će se uskoro susresti i sa trendovima koji vladaju u njemu.

Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema
Kulturološka priprema
Kulturološka priprema Kulturološka priprema

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

Škola bez nasilja

Šta je forum pozorište?

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Naša škola u projektu "Preduzetništvo u osnovnim školama"

Prezentacija aktivnosti SEECEL projekta
Kulinarsko putovanje kroz svet
Izložba i prodaja uskršnjih jaja
Posete preduzetnicima