Kao što smo se unapred dogovorili, došli smo do škole u Sladkom Vrhu i tamo se pozdravili sa kolegama. Ljubazni domaćini su nas svima predstavili. U 8.30 smo otišli sa koleginicom Lidijom Grubelnik do njenog kabineta gde smo se upoznali sa svim vezanim za IKT u njihovoj školi.

Govorila nam je o Arnes mreži u koju su uključene sve škole u Sloveniji, gde svaki njihov nastavnik ima pristup i slobodno može da koristi resurse. Uz pomoć jednostavnog alata, nastavnik može da kreira zadatke koji učenici rade na času na njihovim tabletima ili laptopovima, tako što odgovara na pitanja ili zaokružuje ponuđene odgovore, dopunjuje, crta... Nastavnik prati napredak učenika na svom računaru. Nastavnik, može da ogranizuje video konferenciju i tako predaje učenicima koji su negde na rekreativnoj nastavi – recimo negde na skijanju. Nastavnik je takođe u mogućnosti da radi na izradi e-udžbenika, učenik ima u knjigama sve aplikacije, kreira svoj nalog i radi na zadatu temu. Nastavnik ima uvid u najnovije projekte kojima može da pristupi i tako se usavršava. SIO portal može da se koristi za testove, Padlet je pogodan za jezike , a portal Nearpod je portal gde se registruje institucija, i plaća se na godišnjem nivou  i pogodan je za sve predmete, dok Office 365 služi nastavnicima za deljenje fajlova.

Kod kolege koji predaje engleski jezik, Simona Dragšića sam bio na tri časa, u 6., 7., i 9., razredu. Učenici su u nekim razredima podeljeni na grupe po nivoima što značajno olakšava rad jer su grupe manje, a različit je pristup nastavi za svaki nivo. Nastavnik ima uvek pristup mreži jer je svaka učionica opremljena brzim internetom, svaka ima računare i projektor. Samim tim, nastavnik je u mogućnosti da pristupi online resursima, bilo da je to vezano za udžbenik gde nastavnik ima pristup vežbama za određenu lekciju koje učenici rade tako što se uloguju na svoje naloge. Naravno, IKT nije preporučljivo koristiti uvek, već je taj neograničen internet resurs poželjno koristiti s vremena na vreme. Učenici 9. razreda su imali recimo da pogledaju 5 videa na YouTube kanalu o strahovima, jer je to bila lekcija koju su obrađivali, da izaberu jedan strah i da onda napišu za domaći sastav na tu temu, gde bi oni bili taj lik iz videa. Onda bi pročitali sastav usput vežbajući dva prošla vremena i nastavnik bi im davao afirmativnu sugestiju o njihovim radovima, kao i nagradu, stiker zastave koji im donosi olakšice prilikom konačne ocene. Samim tim IKT alati su korišćeni kod kuće za priperemu narednog časa. Nastavnik posećuje i portal englishexecises.org gde može davati učenicima da rešavaju gramatičke vežbe. Dostupni su mu i pripreme za čas gde dopisuje sugestije šta je bilo dobro na času.

Učitelji su posetili čas likovne kulture u trećem razredu kod učiteljice Vesne Godler. Blok čas je održan u multimedijalnoj učionici , koja je opremljena sa 20 računara i  video bimom. Realizovana je nastavna jedinica Digitalna fotografija. Na prethodnom času učenici su imali zadatak da fotografišu svoga druga kada je tužan, srećan, besan...

Učitelj putem računara i video bima zadaje zadatke koje učenici  rešavaju. U toku rada prisutna je podrška učitelja, posebno učeniku sa posebnim potrebama.

Kada su svi kolaži bili gotovi izvršena je prezentacija rada svakog učenika putem video prezentacije uz komentare  učenika šta je ovog časa naučio i  kako mu se ovakav način rada dopao.Ist e komentare su napisali i u Wordu koji će se naći u bazi podataka učitelja kao i njihovi radovi.

Fotografije pogledajte ovde.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić