Drugi dan boravka u Mariboru, učiteljice Milostiva Novaković i Snežana Šolajić su otišle u izdvojeno odeljenje u Zg. Velku.Tom prilikom posetile su časove slovenačkog jezika i to u trećem razredu kod učiteljice Vlaste Grušovnik i u 5. razredu kod učiteljice Simone Petek.

Na časovima su realizovane nastavne jedinice Branje (čitanje) sa razumevanjem i Pravopis - voščilo, čestitka. Učiteljice su na kreativan način uz veliku motivaciju i angažovanje učenika realizovale planirane sadržaje po svim metodičko-didaktičkim zahtevima. Nakon prisustva i posmatranja održanih časova, održane su konsultacije uz razmenu mišljenja, ideja i iskustava o radu u razrednoj nastavi. Ja  sam ostao u matičnoj školi. Posetio sam čas slovenačkog jezika kog nastavnice Vanje Jasenek, koja je radila kviz koristeći projektor i laptop. Učenici bi birali pitanja iz nekolliko oblasti, ona bi to pitanje precrtala na tabli, otvorila polje, a najbrži iz grupe bi odgovarali. Tačan odgovor bi donosio poene, a na kraju su proglašeni pobednici.

Kod informatičara, Darka Tancera sam se više obavestio o Arnes mreži, školskoj i učeničkoj internoj mreži kao i o e-dnevniku. Saznao sam da je dosta novca uloženo u opremu, server, pristupne tačke koje su okačene u svakoj učionici na plafonu, kao i u račnare i projektore. Svaka učionica ima wi-fi, i nastavniku je lako da pristupi svojim resursima na Arnesu ili internoj mreži kao i e-dnevniku, gde beleži sve kao i ranije u štampanom dnevniku uz pomoć interfejsa prilagođenom korisniku. Tu nastavnik daje ocene, rezerviše učionicu sa računarima, i daje obaveštenja roditeljima koji sve to mogu pročitati od kuće u vezi svog deteta, kad pristupe sa svojom lozinkom i korisničkim imenom. Iz komandne sobe je moguće pustiti zvučnu poruku u svim učionicama, a napravljena je mogućnost i da se pusti video zapis. Ako nestane struje, tu je UPS koji omogućava serveru da radi još 2 sata. Student na praksi je bio kod kolege Darka, koji mu je dao praktičan zadatak sa tabletima.

Školski sajt ima mnogo stranica, a uređuje ga dosta nastavnika koji su dobili svoj korisnički prostor na kome mogu da objavljuju sve što je potrrebno, ali naravno, Vanja Jasenek, koja je lektor, sve to prvo mora da pročita i odobri. Nastavnici tu daju raspored pismenih i kontrolnih da se oni ne bi poklapali.

Kolega Simon mi je dao rezime svojih projekata u Komeniusu, da je u sklopu jednog radio portfolio sa učenicima gde su učenici iz svake zemlje učesnice nešto kreativno smislili i nacrtali, napisali i dodali svoj pečat portfoliu, a zajednički su osmislili i logo – pogledajte slike. U okviru K2 projekata je boravio sa učenicima u Španiji, gde su se oni bavili različitim aktivnostima, posećivali časove, pravili akcije u kulinarstvu i slično.

Čas engleskog jezika je držan u kabinetu sa kompjuterima, a kolega je to iskoristio da učenicima kaže da potraže neobične kuće na internetu i da razmisle o tome kakvu bi oni neobičnu kuću napravili. Oni su iskoristili nešto što su već videli i neke svoje ideje i kreirali neobične kuće, jedna je bila pola ispod mora, pola na površini, dok je jedna bila neobičnog oblika sa toboganima za zabavu. Onda su diskutovali o neobičnim kućama.

Nakon časova, sa koleginicama sam posetio Ljubljanu, gde smo se upoznali sa znamenitostima glavnog grada.

Fotografije pogledajte ovde.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić