Četvrtog dana u Sladkom Vrhu, kolega Simon mi je u biblioteci pokazao šta učenici čitaju na engleskom jeziku, da su im dostupni kraći ridersi (readers), kao i duži romani, u zavisnosti od uzrasta, pa napredniji učenici mogu čitati recimo Robinsona Krusoa, ili Beli očnjak  u originalu.

Video sam i učenički portfolio gde su učnici sakupili svoje radove do sada koji im pomaže da lakše zasluže ocenu uz manje usmenog odgovaranja. Na času u kabinetu sa računarima, Simon je objasnio učenicima kako da pristupe portalu Oxford owl, uz pomoć lozinke i korisničkog imena i gotovo svi su uspeli to samostalno da urade. Zatim im je rekao da odaberu priču po želji, da je pročitaju i da odaberu da li će da sastavljaju rečenice od nepoznatih reči, ili će diskutovati o priči, pričajući svoje utiske, zašto im se svidela, prepričavajući je itd. Nakon što su pročitali priče, učenici su diskutovali, prepričavajući radnju, govoreći o nepoznatim rečima, praveći rezime-pogledati snimak ispod. Učenici su mogli priču i slušati uz pomoć slušalica.  Imao sam uvid i u zadatke sa takmičenja, koji je to nivo koji učenici moraju imati da bi prošli dalje. Kolega je u e-dnevnik upisao šta su radili toga dana i proverio kada im je kontrolni zadatak. Na drugom času, učenici su obnavljali prethodnu lekciju diskutujući veći deo časa o čoveku koji je pobegao od civilizacije i u divljini Meksika sagradio svoje plutajuće ostrvo od plastičnih flaša i drvenih paleta. Učenici su čitali svoj domaći zadatak i vežbali rečenice koristeći komparativ.
Na času matematike, koleginica je imala jednog đaka kome je bila potrebna dodatna podrška. Pokazala mi je koje sve online alate koristi u radu. Na prvom mestu, tu su e-udžbenici kojima može lako da pristupi, koji su interaktivni i gde učenici mogu upisivati rešenja i kasnije ih proveriti. Dostupne su im i animacije vezane za površinu, zapreminu...Sledeći portal koji koristi je That quiz, gde su dostupni zadaci koji učenici rešavaju u virtuelnoj učionici, nastavnik bira zadatke i šalje ih učeniku, a može proveriti i njihov učinak. Na portalu Padlet, učenici daju komentare, lepe fotke i video o određenom zadatku i prave virtuelni pano. Na Nearpodu su već dostupni zadaci iz raznih oblasti, a postoji i besplatna verzija. Za dodatke, škola plaća godišnju članarinu. Nastavnik može usmeravati učenika dajući mu lekciju uživo i navodeći ga na koja pitanja da odgovori. Učenik upisuje odgovore i ne može ići dalje dok nije odgovorio prethodno. Tu su zatim virtuelne učionice Arnesa sa njihovim zadacima. Na Pinterestu se sakupljaju zanimljivi vizuelni primeri, koji se koriste u toku godine u zavisnosti od lekcija. NA Nrichu su takođe dostupni razni matematički zadaci.
Učiteljice Milostiva Novaković i Snežana Šolajić prisustvovale časovima matematike u 5.razredu i slovenačkog jezika u 2.razredu.                                                                                                                                  

Na času matematike  realizovana je nastavna jedinica Računske operacije,obrada, u okviru nastavne teme Rešavanje matematičkih problema.  Posle motivacione aktivnosti koja se odnosila na ponavljanje matematičke terminologije za računske operacije kako bi uspešno rešavali zadate matematčke probleme po koracima. Realizovan je grupni oblik rada, diferencirana nastava. Primena IKT  je realizovana tako što su učenici jedne grupe (napredni nivo) rešavali matematčke probleme  (e-udžbenik) i uz pomoć tableta  se ulogovali na portal www.ucimse.com ( Izdavačka kuća Mladinska knjiga) i dodatnim nalozima na nastavnim listićima za taj nivo.. Učenici ostalih grupa  su radili na nastavnim listićima zadatke razvrstane po  različitim nivoima težine uz postavljene kriterijume za rad.Stalno je prisutna podrška učitelja  svakoj grupi.Završni deo časa je bio predviđen za povratnu informaciju, samoevaluaciju (učenici ) i evaluaciju (učitel)j. Kod samoevaluacije učenici su procenjivali kako svoja postignuća  u rešavanju matematičkih problema tako i saradnju u okviru svoje grupe, čime su bili zadovoljni ,a čime ne.Učitelj tokom svoje evaluacije daje svoje komentare i ističe na nivou odeljenja uspešnost  rada svojih učenika.

Na času slovenačkog jezika  realizovana je nastavna jedinica Učenje latinice ( Malo štampano slovo b), obrada. Čas je realizovan po svim didaktičko metodičkim etapama i prilikom posmatranja uočeno je da je način obrade slova isti kao kod nas.Motivaciona igra, analitičko- sintetička vežbanja, uočavanje i mesto glasa u rečima ,komentarisanje grafičke stukture slova , pisanje slova na tabli  ( učitelj ) i u  radnim sveskama učenika uz stalno praćenje od strane učitelja i insistiranje na pravilnosti u pisanju .Nakon toga  usledio je samostalni rad učenika na pisanju  reči  i rečenica u školskim sveskama  i vežbe čitanja.


Fotografije od danas pogledajte ovde.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije