Petog dana u Sladkom Vrhu, na času engleskog nastavnik Simon je obnavljao opisne prideve sa učenicima. Dobili su zadatak da opišu nekog iz odeljenja ne koristeći prideve za izgled, već za osobine i ne koristeći zamenice ona i on već "ta osoba". Učenici su se prilično snašli i uglavnom su pogodili ko je od drugara u pitanju.

Zatim je nastavnik iskoristio YouTube kao resurs za prideve i pustio im nekolicinu video snimaka gde su učenici mogli da vide kako osobe različitih starosnih dobi opisuju svoje partnere. Diskutovali su o pridevima kojima je neko opisao svog partnera i o njihovom značenju.

Nakon posete časovima, otišli smo do sportske hale gde su učenici imali čas profesionalne orijentacije ili karijernog vođenja. Na velikom prostoru su se predstavile škole sa svim profilima koje nude. Stručne škole su imale i proizvode svojih učenika, ugostitelji su doneli hranu, frizeri su na licu mesta pravili frizure, vojna škola je imala instrumente za merenje, tesarska škola je predstavila radove učenika od drveta i sl. Za razliku od našeg školstva, učenici na kraju 9. razreda ne polažu prijemni ispit, već im se računaju bodovi koje su stekli tokom osnovne škole i na osnovu njih se upisuju. Zastupljeno je i dualno obrazovanje, a strane firme koje ulažu u Sloveniju mogu da potražuju različite profile, kod njih učenici imaju praksu i nakon završetka škole kod njih mogu odmah dobiti i posao.

Učiteljice Milostiva Novaković i Snežana Šolajić prisustvovale časovima prirode i društva u 4.razredu i likovne kulture  u 1.razredu.  

Na času prirode i društva realizovana je nastavna jedinica Razvrstavanje živih bića  (životinje) ,utvrđivanje.Motivaciona i pripremna aktivnost odnosila se na  slušanje audio zapisa sa youtube glasovi životinja  ,uz prepoznavanje i razgovor o podeli na kičmenjake, beskičmenjake, sisare,vodozemce, gmizavce,ribe, ptice.....                                                                                                                            

Realizovan je grupni oblik rada tako što su učenici imali zadatak da naprave plakat, pojmovnu mapu uz pomoć nastavnih listića  sa karakteristikama pojedinih životinjskih grupa. Na taj način su utvrđivana stečena znanja. A na kraju časa je izvršena povratna informacija za svaku grupu na nivou odeljenja izložbom plakta i samoevaluaciju i evaluaciju . Šta su najbolje savladali? U čemu su nailazili na teškoće pri učenju? Kako su sarađivali u grupi? Dobili  su domaći zadatak da pripreme spisak portala na koji  mogu da se uloguju ako žele da prošire svoja znanja i dodju do potrebnih informacija mimo udžbenika. Sledeći čas će biti održan u multimedijalnoj učionici uz upotrebu IKT.Zapažnje je da se mnogo više časova utvrđuju stečena znanja pre kontrolne provere,testiranja nego kod nas.

Na času likovne kulture u 1.razredu realizovana je nastavna jedinica Oblikovanje papira,crtanje linija- Kišobran.U Sloveniji deca sa šest godina polaze u 1.razred i ako u odeljenju ima više od 15 učenika u njemu rade 2 učitelja.Čas je započeo slušanjem CD i zadatak je bio da prepoznaju zvuk vode, kiše.... razgovor o kišobranima  uz demonstaciju .... kao pripremna i motivaciona aktivnost. Posle toga na video bimu  pokazani su načini crtanja različitih linija , sečenje i savijanja papira lepljenja na podlogu kako bi napravili kišobran(www.krokotak.com ) . Nakon toga učenicima je podeljen materijal za rad uz isticanje i ponavljanje planiranih sadržaja kako bi bili što uspešniji u samostalnom praktičnom radu,( crtanje različitih linija, sečenje, savijanje, lepljenje za podlogu, docrtavanje) . U samostalnom radu  učenika prisutna je stalna podrška učitelja tako da je svako od njih  napravio svoj likovni rad. Na kraju časa  izvršeno je vredovanje i izložba učeničkih radova(formativno ocenjivanje).       Fotografije pogledajte ovde.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić