Na nastavničkom veću, održanom 29.12.2017. nastavnicima su predstavljeni rezultati projekta mobilnosti "Shadow teacher".

Nastavnici koji su bili na mobilnosti u Sladkom Vrhu, Dejan Zekavičić, Snežana Šolajić i Milostiva Novaković su upoznali kolege sa svim onim što su videli i naučili prilikom posete svojih fah kolega u Sloveniji. Kratak prikaz možete pogledati u videu ispod. Ovi nastavnici će imati priliku da diseminaciju rezultata do kraja školske godine izvrše kroz ugledne časove, prezentacije u školama u okrugu  kao i gostovanjem na lokalnim medijima. Na sajtu škole će se takođe redovno objavljivati sve u vezi sa ovim projektom.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić