Nataša Koprivica rođena je 14.06.1973.godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu i diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti sa prosečnom ocenom 9,72. Od 2003. godine živi u Lučanima, a od školske 2009/2010.godine nastavnik je likovne kulture u ovoj školi.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić