Red. broj

Ime i prezime

Stručna sprema

zanimanje

Godine staža

Zaduženja i angažovanost u školi %

Licenca

Angažovan u drugoj školi

%

 

1.

Milica

Karanac

 

 

VSS – Prof. pedagogije i psihologije

 

 

14

 Psiholog

100

Da  

2.

 Aleksandra Ćendić

VSS

Master pedagog

 

3

 Pedagog

50

 Ne  

3.

Jelena Marinković

VSS

Profesor razredne nastave

2

Bibliotekar

100

Ne  

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Red. broj

Ime i prezime

Stručna sprema

zanimanje

Godine staža

Zaduženja i angažovanost u školi %

Licenca

Angažovan u drugoj školi

%

 

1.

Dragica Mandić Spasojević

VSS

Diplomirani pedagog

 

5

 

Pedagog

100

   

 

2.

 

Milica Karanac

 

 

VSS – Prof. pedagogije i psihologije

 

 

4

 

Psiholog

100

   

 

3.

 

Planić Stanoje

 

VŠS

Nastavnik ruskog jezika

 

36

Bibliotekar

100

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije