Тимови

Стручни тимови

 • Објављено у О школи
 • Прочитано 728 пута

СТРУЧНИ ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ“

 

 1. Рада Панић - наставник разредне наставе (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић-директор школе
 3. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 4. Ивана Васиљевић- школски педагог
 5. Милица Каранац- школски психолог
 6. Винојла Мосић– наставник историје
 7. Милостива Новаковић – наставник  разредне наставе
 8. Сања Јовановић– наставник разредне наставе
 9. Милош Пајић – наставник  техничког и информатичгог образовања
 10. Магдалена Миловановић - ученик
 11. Драгица Јоковић - родитељ

   

 

 1. ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  „НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ

 

 1. Душица Јаћимовић – наставник разредне наставе (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић-директор школе
 3. Лука Бујошевић– наставник математике
 4. Ивана Васиљевић- школски педагог
 5. Милица Каранац- школски психолог
 1. Сања Јовановић– наставник енглеског језика
 2. Светлана Петровић – наставник биологије
 3. Сретен Стевановић – наставник  технике и технологије
 4. Ђурђина Матијашевић - ученик
 5. Сандра Раонић– родитељ

 

 

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“

 

 1. Слађана Станчић - наставник енглеског језика (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић – директор школе
 3. Ивана Васиљевић- школоски педагог
 4. Милица Каранац- школски психолог
 5. Дринка Вујичић – наставник разредне наставе
 6. Тања Стевановић – наставник српског језика
 7. Милица Вратоњић– наставник математике
 8. Снежана Ћировић – наставник хемије
 9. Вера Котуровић – наставник физике
 10. Милош Јаковљевић– наставник географије
 11. Ива Вукајловић - ученик
 12. Тања Ћебић – родитељ

 

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА   „ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“

 

 1. Марија Рајић– наставник француског језика (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић- директор школе
 3. Милица Каранац- школски психолог
 4. Наташа Копривица– наставник ликовне културе
 5. Тања Стевановић– наставник српског језика
 6. Снежана Шолајић – наставник разредне наставе
 7. Данијела Радовановић– наставник разредне наставе
 8. Сузана Јоковић – наставник разредне наставе
 9. Данило Раонић - ученик
 10. Снежана Топаловић- родитељ

        

 1. ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА   „ЕТОС“

 

 1. Моника Ружић (руководилац тима)

          2.Радојка Ђорђевић – директор школе

          3.Милица Каранац- школски психолог

          4.Наташа Копривица– наставник  ликовне културе

          5.Славица Василић – наставник  разредне наставе         

 1. Миљка Вуловић - наставник  техничког  и информатичког образовања
 2. Наташа Костић- родитељ
 3. Михаило Ковачевић- ученик
 4. Станојка Јаћимовић – наставник разредне наставе

 

 

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  „ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ  РЕСУРСИМА“

 

      1.Биљана Jањић – наставник разредне наставе ( руководилац тима)

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 3. Ивана Васиљевић- школски педагог
 4. Милица Каранац- школски психолог
 5. Винојла Мосић – наставник историје
 6. Данијела Радовановић– наставник разредне наставе
 7. Оливера Пантелић – наставник географије
 8. Мирјана Милосављевић– наставник информатике и рачунарства
 9. Ива Василић- ученик
 10. Игор Милосављевић – родитељ

 

 

Стручни актив за развојно планирање (2019 -2022.)

 

 1. 1. Љиљана Божанић - наставник  разредне наставе (руководилац)
 2. Радојка Ђорђевић-директор школе
 3. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 4. Милица Каранац – психолог школе
 5. Ивана Васиљевић – педагог школе
 6. Тања Стевановић  – наставник  српског језика
 7. Лука Бујошевић – наставник математике
 8. Светлана Петровић- наставник биологије
 9. Рада Панић- наставник разредне наставе
 10. Слађана Станчић – наставник енглеског језика
 11. Душица Јаћимовић – наставник разредне наставе
 12. Марија Рајић- наставник француског језика
 13. Моника Ружић – наставник српског језика
 14. Биљана Јањић – наставник разредне наставе
 15. Сандра Раонић – председник Савета родитеља

 

Тим за школу без насиља

 

 1. Вера Котуровић наставник  физике (руководилац тима)
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Снежана Шолајић- наставник  разредне наставе
 4. Светлана Петровић- наставник биологије
 5. Николина Зечевић – ученик
 6. Милица Радовановић- родитељ

 

 Тим за заштиту ученика од дискриминације,  насиља,  злостављања и занемаривања

             ( Посебан протокол)

 

 1. Оливера Пантелић – наставник географије (руководилац тима)          
 2. Радојка Ђорђевић – директор школе
 3. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 4. Ивана Васиљевић- школски педагог
 5. Милица Каранац - школски психолог
 6. Марија Рајић- наставник француског језика
 7. Ана Топаловић- наставник разредне наставе
 8. Слађана Станчић - наставник енглеског језика

 

Тим за израду Годишњег плана рада школе

 

 1. Радојка Ђорђевић - директор
 2. Лидија Пантелић Кртинић - секретар
 3. Милица Каранац - психолог
 4. Ивана Васиљевић- педагог
 5. Станојка Јаћимовић- руководилац Већа 4. разреда и руководилац Стручног већа разредне наставе
 6. Винојла Мосић – руководилац Већа 5. разреда
 7. Вера Котуровић – руководилац Већа 6. разреда
 8. Ненад Василић – руководилац Већа 7. разреда
 9. Светлана Петровић – руководилац Већа 8. разреда
 10. Сретен Стевановић – координатор за одељењска већа од 5. до 8. разреда

 

Стручни актив за развој Школског програма

 

 1. Милостива Новаковић- руководилац Већа 1. разреда
 2. Дринка Вујичић- руководилац Већа 2. разреда
 3. Данка Синђелић- руководилац Већа 3. разреда
 4. Станојка Јаћимовић - руководилац Већа 4. разреда и руководилац Стручног већа разредне наставе
 5. Винојла Мосић – руководилац Већа 5. разреда
 6. Вера Котуровић– руководилац Већа 6. разреда
 7. Ненад Василић – руководилац Већа 7. разреда
 8. Светлана Петровић – руководилац Већа 8. разреда
 9. Сретен Стевановић - координатор за одељењска већа од 5. до 8. разреда
 10. Ивана Васиљевић– педагог

 

Тим за културну и јавну делатност Школе

 

 1. Радојка Ђорђевић - директор
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Лидија Пантелић Кртинић – секретар
 4. Наташа Копривица – наставник  ликовне културе
 5. Ненад Василић-наставник музичке културе
 6. Рада Панић– наставник разредне наставе
 7. Дринка Вујичић– наставник разредне наставе
 8. Данка Синђелић- наставник разредне наставе
 9. Биљана Јањић – наставник разредне наставе
 10. Душица Јаћимовић- наставник разредне наставе
 11. Славица Василић- наставник разредне наставе
 12. Данијела Радовановић - наставник разредне наставе
 13. Сања Јовановић – наставник разредне наставе
 14. Сузана Јоковић - наставник разредне наставе
 15. Ана Топаловић - наставник разредне наставе
 16. Невена Лончаревић – библиотекар
 17.  Моника Ружић - наставник српског језика
 18. Тања Стевановић – наставник српског језика
 19. Дејан Зекавичић – наставник  енглеског језика
 20. Гордана Драшковић - наставник српског језика
 21. Милош Пајић – наставник техничког и информатичког образовања
 22. Сретен Стевановић-  наставник техничког и информатичког образовања
 23. Наташа Копривица – наставник ликовне културе

      

Тим за маркетинг школе

 

 1. Радојка Ђорђевић -директор школе
 2. Вера Котуровић – наставник физике
 3. Милош Пајић – наставник информатике
 4. Дејан Зекавичић - наставник енглеског језика
 5. 5. Оливера Пантелић- наставник географије

 

Педагошки колегијум

 

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Милош Јаковљевић – помоћник директора
 3. Милица Каранац - психолог
 4. Ивана Васиљевић- педагог
 5. Милостива Новаковић- руководилац Већа 1. разреда
 6. Дринка Вујичић - руководилац Већа 2. разреда
 7. Данка Синђелић- руководилац Већа 3. разреда
 8. Станојка Јаћимовић - руководилац Већа 4. разреда и руководилац Стручног већа разредне наставе
 9. Винојла Мосић – руководилац Већа 5. разреда и руководилац Стручног већа за историју и географију
 10. Вера Котуровић – руководилац Већа 6. разреда
 11. Ненад Василић – руководилац Већа 7. разреда
 12. Светлана Петровић – руководилац Већа 8. разреда
 13. Сретен Стевановић- координатор за одељењска већа од 5. до 8. разреда
 14. Тања Стевановић – руководилац Стручног већа за српски језик
 15. Лука Бујошевић – руководилац Стручног већа за математику и физику
 16. Снежана Ћировић- руководилац Стручног већа за биологију и хемију
 17. Душица Раковић – руководилац Стручног већа за стране језике
 18. Наташа Копривица– руководилац Стручног већа за за уметност
 19. Александар Јевремовић – руководилац Стручног већа за физичко и здравствено васпитање
 20. Милош Пајић – руководилац Стручног већа за технику и технологију и информатику и рачунарство

 

Тим за инклузију

 

 1. Милица Каранац – школски психолог (руководилац тима)
 2. Ивана Васиљевић-школски педагог
 3. Моника Ружић– наставник српског језика
 4. Рада Панић – наставник разредне наставе
 5. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 6. Сања Јовановић– наставник разредне наставе
 7. Ана Топаловић– наставник разредне наставе
 8. Војинка Радисављевић – наставник разредне наставе
 9. Милица Вратоњић– наставник математике
 10. Сузана Јоковић- наставник разредне наставе
 11. Мирјана Милосављевић– наставник математике
 1. Славица Василић – наставник разредне наставе
 2. Тања Стевановић – наставник српског језика
 3. Лука Бујошевић – наставник математике
 4. Дефектолог ШОСО „1.новембар“ Чачак

 

 

   Тим за професионалну оријентацију

 

 1. Ивана Васиљевић–  школски педагог (руководилац Тима)
 2. Милица Каранац –  школски психолог
 3. Светлана Петровић,   одељењски старешина 8. разреда
 4. Милош Пајић, одељењски старешина 8. разреда
 5. Снежана Ћировић,  одељењски старешина 8. разреда
 6. Ненад Василић, одељењски старешина 7. разреда
 7. Моника Ружић, одељењски старешина 7. разреда
 8. Слађана Станчић- одељењски старешина 7. разреда
 9. Наташа Копривица- наставник ликовне културе

 

Тим за израду пројеката

 

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Дејан Зекавичић – наставник енглеског језика (координатор тима)
 3. Милош Пајић- наставник техничког и информатичког образовања
 4. Сретен Стевановић– наставник
 5. Милица Каранац – психолог
 6. Ивана Васиљевић- педагог
 7. Снежана Шолајић – наставник разредне наставе
 8. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 9. Марија Рајић – наставник француског језика

 

Тим за кризне интервенције

 

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе (руководилац тима)
 2. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе, особа за информисање
 3. Милостива Новаковић– наставник разредне наставе
 4. Оливера Пантелић – наставник географије
 5. Милица Каранац – школски психолог
 6. Моника Ружић - наставник српског језика
 7. Марија Рајић – наставник француског језика

     

 

 

   Тим за избор уџбеника

 

 1. Милица Каранац - школски психолог
 2. Станојка Јаћимовић– руководилац Стручног већа разредне наставе
 3. Винојла Мосић– руководилац Разредног већа 5. разреда
 4. Вера Котуровић – руководилац Разредног већа 6. разреда
 5. Ненад Василић– руководилац Разредног већа 7. разреда
 6. Светлана Петровић– руководилац Разредног већа 8. разреда

 

   Тим за подршку новим ученицима

 

 1. Лидија Пантелић Кртинић- секретар школе
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Невена Лончаревић – наставник разредне наставе, руководилац тима
 4. Лука Бујошевић– наставник математике
 5. Данило Раонић – ученик

 

  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 

 1. Ивана Васиљевић– педагог, руководилац
 2. Тања Стевановић – наставник српског језика
 3. Лука Бујошевић – наставник математике
 4. Светлана Петровић – наставник биологије
 5. Снежана Ћировић – наставник хемије
 6. Милош Јаковљевић – наставник географије
 7. Сретен Стевановић – наставник технике и технологије
 8. Наташа Копривица – наставник ликовне културе
 9. Александар Јевремовић – наставник физичког васпитања
 10. Дринка Вујичић – наставник разредне наставе
 11. Душица Јаћимовић – наставник разредне наставе

 

  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 

 1. Радојка Ђорђевић – директор, руководилац
 2. Милош Јаковљевић – помоћник директора
 3. Милица Каранац – психолог
 4. Ивана Васиљевић– педагог
 5. Душица Јаћимовић– наставник разредне наставе
 6. Марија Рајић – наставник француског језика
 7. Рада Панић –наставник разредне наставе
 8. Снежана Шолајић – наставник разредне наставе
 9. Биљана Јањић – наставник разредне наставе
 10. Моника Ружић – наставник српског језика
 11. Станојка Јаћимовић- наставник разредне наставе
 12. Слађана Станчић – наставник енглеског језика
 13. Ђурђина Матијашевић – ученик
 14. Драгослав Василић – представник локалне заједнице

 

Тим за праћење професионалног развоја запослених

 

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 3. Ивана Васиљевић - педагог
 4. Сретен Стевановић – наставник технике и технологије

 

 

Координатори за Школски програм и праћење реализације наставе: Милош Јаковљевић и Ивана Васиљевић

 

Организација наставе и дежурства – координатори: 

 

Милош Јаковљевић - предметна настава

Станојка Јаћимовић- разредна настава

 

Праћење стручног усавршавања: Сретен Стевановић и Ивана Васиљевић

 

Праћење такмичења ученика:  Милош Јаковљевић

 

Руководилац Актива за Школски развојни план: Љиљана Божанић

 

Координатор за већа од 1. до 4. разреда:  Станојка Јаћимовић

 

Координатор за већа од 5. до 8. разреда: Сретен Стевановић

 

Координатор рада тимова: Милица Каранац

 

Координатор за самовредновање: Биљана Јањић

 

Вођење Летописа школе: Невена Лончаревић

 

Уређење школског сајта: Дејан Зекавичић

 

  Руководиоци Стручних већа задужени за рад већа:

 

       Српски језик: Тања Стевановић

       Страни језици: Душица Раковић

       Математика- физика: Лука Бујошевић

       Уметност: Наташа Копривица

       Техника и технологија- информатика и рачунарство: Милош Пајић

       Биологија- хемија: Снежана Ћировић

       Историја- географија: Винојла Мосић

       Физичко и здравствено васпитање: Александар Јевремовић

 

Преглед електронског дневника:

 

 1. Радојка Ђорђевић - директор
 2. Милош Јаковљевић – помоћник директора
 3. Ивана Васиљевић- педагог
 4. Милица Каранац - психолог

 

Преглед матичних књига:

 

 1. Милица Каранац – од 1. до 4. разреда
 2. Ивана Васиљевић – и 6. разред
 3. Милош Јаковљевић – 7. и 8. разред

 

Праћење исправности и подршка у вођењу електронског дневника:

 

 1. Љиљана Божанић – од 1. до 4. разреда
 2. Сретен Стевановић - од 5. до 8. разреда

Последњи пут измењеноуторак, 06 октобар 2020 11:49