Награђени ученици 2019/2020.

Ученици

Ученици (4)

Вуковци

 • Објављено у Ученици
 • Прочитано: 1601 пута
 • Последњи пут измењено петак, 19 март 2021 22:35

Вуковци 2019/2020.

Ученик генерације: Сандра Јаћимовић 8/1

 • Сандра Јаћимовић , 8/1
 • Селена Алемпијевић, 8/2
 • Јована Бисенић, 8/2

Вуковци 2018/2019.

Ученик генерације: Јована Пуача 8/3

 1. Теодора Николић, 8/1
 2. Сања Маркићевић, 8/1
 3. Милица Ружић, 8/1
 4. Андријана Петровић, 8/1
 5. Исидора Нешовановић, 8/2
 6. Татјана Петровић, 8/2
 7. Елена Домановић, 8/2
 8. Ивона Краговић, 8/2
 9. Борис Мајсторовић, 8/2
 10. Јована Пуача, 8/3
 11. Наталија Петковић, 8/3
 12. Богдан Матијашевић, 8/3

Вуковци 2017/2018.

Ученик генерације: Милица Ковачевић, 8/1

 1. Милица Ковачевић, 8/1
 2. Лазар Инђић, 8/2
 3. Вања Јовичић, 8/2

Вуковци 2016/2017.

Ученик генерације: Марија  Караџић

 1. Драгана Јоковић, 8/1
 2. Марија Караџић, 8/2
 3. Матија Станчић, 8/2

Вуковци 2015/2016.

Ученик генерације: Милица Богићевић, 8/3

 1. Павле Златић, 8/1
 2. Александра Марковић, 8/1
 3. Нађа Галовић, 8/1
 4. Бранка Томашевић, 8/2
 5. Ива Миловановић, 8/2
 6. Вања Милинковић, 8/2
 7. Милица Богићевић, 8/3
 8. Владимир Карић, 8/3
 9. Невена Лојаница, 8/3
 10. Драгана Стојић, 8/3

Вуковци 2014/2015.

Ученик генерације: Андријана  Алемпијевић

 1. Јован Петровић, 8/1
 2. Андријана Алемпијевић, 8/2
 3. Анастасија Јоковић, 8/2

Вуковци 2013/2014.

Ученик генерације: Ивана Нешовановић 8/1

 1. Кристина Меић 8/1
 2. Ивана Нешовановић 8/1
 3. Марија Дивљаковић 8/2
 4. Јелена Ковачевић 8/2
 5. Теодора Станчић 8/2

Вуковци 2011/2012.

Ученик генерације: Лука Марјановић, 8/2

 1. Катарина (Никола) Ковачевић, 8/1
 2. Немања (Радомир) Кртинић, 8/2
 3. Лука (Зоран) Марјановић, 8/2

Вуковци 2010/2011.

Ученик генерације: Тамара Милованчевић - 8/4

 1. Андреа Лазаревић - 8/1
 2. Мина Алемпијвић - 8/2
 3. Каролина Јанковић - 8/2
 4. Владимир Алемпијевић - 8/3
 5. Никола Златић - 8/3
 6. Тања Никшић - 8/3
 7. Катарина Карић - 8/4
 8. Тијана Миловановић - 8/4
 9. Тамара Милованчевић - 8/4
 10. Тамара Шоћ - 8/4
 11. Јелена Полуга -8/5

Вуковци 2009/2010.

Ученик генерације - Војислав Мосић

Никола Јанковић
Драгана Сретеновић
Војислав Мосић
Срђан Радојевић
Ивана Ђоковић
Небојша Котуровић
Верица Марјановић
Сања Милосављевић
Катарина Милосављевић
Кристина Ковачевић

Опширније...

Вршњачки тим

 • Објављено у Ученици
 • Прочитано: 671 пута
 • Последњи пут измењено петак, 19 март 2021 23:34

Вршњачки тим настао је у оквиру пројекта Школа без насиља-ка сигурном и подстицајном окружењу за децу и младе“ и чине га ученици од петог до осмог разреда. Тим промовише ненасиље, толеранцију, хумане вредности, као и другарство, узјамно поштовање и емпатију, тимски дух, осећање заједништва. Вршњачки тим представља једну од „покретачких снага“ у превенцији насиља у школском окружењу.

Чланови Вршњачког тима су ученици  који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације...

Циљ рада нашег тима је активно учешће ученика у различитим активностима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у борби против насиља у школи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани да се баве свим важним питањима у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика у заједници, да својим залагањем мења ствари на боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија.

Чланови Вршњачког тима за школску 2020/2021. годину су: 

 1. Јана Стефановић, ученица 5/1 одељења,
 2. Душан Нешовановић, ученик 5/1 одељења,
 3. Леа Пантелић, ученица 5/2 одељења,
 4. Андреј Чворовић, ученик 5/2 одељења,
 5. Милaна Бисенић, ученица 6/1 одељења,
 6. Марко Пантелић, ученик 6/1 одељења,
 7. Милица Бркић, ученица 6/2 одељења,
 8. Владимир Петровић, ученик 6/2 одељења,
 9. Јана Ранђеловић, ученица 7/1 одељења,
 10. Анђела Тодоровић, ученица 7/1 одељења,
 11. Михаило Ковачевић, ученик 7/2 одељења,
 12. Душан Ружић, ученик 7/2 одељења,
 13. Ђорђе Ђорђевић, ученик 8/1 одељења,
 14. Лука Јоковић, ученик 8/1 одељења,
 15. Магдалена Савић, ученица 8/2 одељења,
 16. Андреј Шиндик, ученик 8/2 одељења.
Опширније...

Ученички парламент

 • Објављено у Ученици
 • Прочитано: 687 пута
 • Последњи пут измењено петак, 19 март 2021 23:29

Шта је Ученички парламент?

Учeнички пaрлaмeнт je зaкoнoм зaгaрaнтoвaнa фoрмaлнa институциja, кoja учeницимa oмoгућaвa дeмoкрaтски нaчин удруживaњa рaди зaступaњa интeрeсa свих учeникa у шкoли, кao и учeшћe учeникa у дoнoшeњу oдлукa кoje сe њих нeпoсрeднo тичу. Ученицима је на овај начин омогућено да дају мишљења и предлоге стручним органима школе о правилима понашања у школи, годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на такмичењима и турнирима, организацији разних активности у школи и ван ње. На састанцима Ученичког парламента разматрају се односи и сарадња ученика и наставника и трага се за решењима уочених проблема у настави и осталим аспектима школског живота. Чланови Ученичког парламента заступају интересе свих ученика школе..

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз Ученички парламент?

Зато што....

 • ученици најбоље разумеју своје потребе,
 • ученици најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака, па у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет,
 • млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности,
 • школске одлуке се боље и спремније реализују,
 • развија се демократско друштво и праведније се уређује школски живот,
 • побољшава се однос и сарадња између ученика, наставника и стручних сарадника,
 • подстиче се боља информисаност ученика,
 • путем Ученичког парламента подстиче се активније учешће родитеља у школском животу,
 • ученици својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе,
 • ученици могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници...

 

Добробит од оснивања Ученичког парламента огледа се у:

 • прихвaтaњу прaвa и oдгoвoрнoсти
 • увaжaвaњу личнoсти учeникa
 • свeстрaном рaзвojу учeникa
 • стицањем искуства рада у тиму
 • учeњу o рaзличитoстима
 • jaсном и блaгoврeмeном инфoрмисaњу свих учeникa
 • мoгућнoсти утицaњa нa oдлукe битнe зa учeникe
 • квaлитeтној сaрaдњи измeђу учeникa и нaстaвникa
 • вeћeм зaдoвoљству рaдoм и живoтoм у шкoли.                                       

Чланови Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину су:

 1. Ивона Милованчевић, ученица 7/1 одељења,
 2. Настасија Ристивојевић, ученица 7/1 одељења,
 3. Михаило Ковачевић, ученик 7/2 одељења,
 4. Кристина Аврамовић, ученица 7/2 одељења,
 5. Сања Петровић, ученица 7/3 одељења,
 6. Магдалена Миловановић, ученица 8/1 одељења,
 7. Ђурђина Матијашевић, ученица 8/1 одељења,
 8. Ива Вукајловић, ученица 8/2 одељења,
 9. Данило Раонић, ученик 8/2 одељења и

    10.Алекса Дивљаковић, ученик 8/3 одељења.

Опширније...

Награђени ученици у школској 2019/2020. години

 • Објављено у Ученици
 • Прочитано: 586 пута
 • Последњи пут измењено петак, 19 март 2021 22:21

Ученик генерације за школску 2019/2020. годину је Сандра Јаћимовић, ученица 8/1.

 

Носиоци Вукових диплома за школску 2019/2020. годину су:

 1. Сандра Јаћимовић, ученица VIII1
 2. Селена Алемпијевић, ученица VIII2
 3. Јована Бисенић, ученица VIII2

 

Носиоци посебних диплома за школску 2019/2020. годину су:

 • Српски језик
 1. Сандра Јаћимовић 8/1
 2. Хелена Топаловић 8/1
 3. Јована Бисенић 8/2
 4. Марија Матијашевић 8/2

 

 • Енглески језик

 

 1. Елена Пајовић 8/1

 

 • Биологија

 

 1. Сандра Јаћимовић 8/1
 2. Селена Алемпијевић 8/2
 3. Елена Пајовић 8/1

 

 • Математика

 

 1. Сандра Јаћимовић 8/1

 

 • Ликовна култура

 

 1. Сандра Јаћимовић 8/1

 

 • Физика

 

 1. Селена Алемпијевић 8/2
 2. Јована Бисенић 8/2

 

 • Техничко и информатичко образовање

 

 1. Селена Алемпијевић 8/2

 

 

 • Физичко васпитање

 

 1. Сандра Јаћимовић 8/1
 2. Елена Пајовић 8/1
 3. Хелена Топаловић 8/1
 4. Марија Рађеновић 8/1
 5. Лазар Марковић 8/1
 6. Душан Ђорђевић 8/1
 7. Владимир Цицовић 8/1
 8. Вук Пантелић 8/1
 9. Селена Алемпијевић 8/2
 10. Борис Богићевић 8/2
 11. Огњен Јачимовић 8/2
 12. Немања Лилић 8/2
 13. Слободан Митровић 8/2
 14. Ирина Плазинић 8/2
 15. Анђела  Радисављевић 8/2
 1. Стефан Шекуларац 8/2

Опширније...