Помоћно - техничко особље

Помоћно - техничко особље

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 566 пута
Редни бр. Име и презиме Стручна спрема и занимање Године стажа Задужења %
1. Жељко Лазаревић Машин бравар 15 Домар 100
2. Милева Јестровић Куварица 25 Кувар 100
3. Слађана Николић Основна школа 16 Спремачица 100
4. Биљана  Митровић КВ пекар 7 Спремачица 100
5. Гордана Стефановић Основна школа 29 Спремачица 100
6. Јела Ружић Основна школа 23 Спремачица 100
7. Марина Кузмановић Основна школа 2 Спремачица 100
8. Душица Нешовановић Хемијски техничар 16 Спремачица 100
9. Рада Бешовић Основна школа 20 Спремачица 100
10. Јелица Радуловић КВ хемичар 8 Спремачица 100
11. Весна Илић Основна школа 18 Спремачица 100
12. Радосија Јаћимовић Основна школа 5 Спремачица 94,42
13. Стана Митровић Основна школа 24 Спремачица 100
14. Снежана Томашевић Основна школа 19 Спремачица 100
15. Милица Стојић Економски техничар 4 Спремачица 57,30
16. Драган Тодоровић Стаклорезац 5 Ложач 100
17. Данијела Томић Кувар 1 Кувар 100
Последњи пут измењенопетак, 19 март 2021 16:55