Тимови

Стручни тимови

 • Објављено у О школи
 • Прочитано 90 пута

СТРУЧНИ ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

1. ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА „ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ“

 1. Рада Панић - наставник разредне наставе (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић-директор школе
 3. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 4. Александра Ћендић- школски педагог
 5. Милица Каранац- школски психолог
 6. Винојла Мосић– наставник историје
 7. Милостива Новаковић – наставник  разредне наставе
 8. Сања Јовановић– наставник разредне наставе
 9. Милош Пајић – наставник  техничког и информатичгог образовања
 10. Магдалена Миловановић - ученик
 11. Драгица Јоковић - родитељ   

2. ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  „НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ

 1. Душица Јаћимовић – наставник  разредне наставе (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић-директор школе
 3. Лука Бујошевић– наставник математике
 4. Александра Ћендић - школски педагог
 5. Милица Каранац- школски психолог
 6. Душица Раковић– наставник  енглеског језика
 7. Светлана Петровић – наставник биологије
 8. Сретен Стевановић – наставник  технике и технологије
 9. Ђурђина Матијашевић - ученик
 10. Сандра Раонић– родитељ

3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“

 1. Слађана Станчић - наставник  енглеског језика (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић – директор школе
 3. Александра Ћендић - школоски педагог
 4. Милица Каранац- школски психолог
 5. Дринка Вујичић – наставник разредне наставе
 6. Тања Стевановић – наставник српског језика
 7. Лука Бујошевић – наставник математике
 8. Снежана Ћировић – наставник хемије
 9. Вера Котуровић – наставник  физике
 10. Марина Јевремовић – наставник физичког васпитања
 11. Ива Вукајловић - ученик
 12. Тања Ћебић –  родитељ 

4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА   „ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“

 1. Марија Рајић– наставник  француског језика (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић- директор школе
 3. Милица Каранац- школски психолог
 4. Наташа Копривица– наставник ликовне културе
 5. Тања Стевановић–  наставник српског језика
 6. Снежана Шолајић – наставник  разредне наставе
 7. Јелена Маринковић– наставник  разредне наставе
 8. Сузана Јоковић – наставник разредне наставе
 9. Данило Раонић - ученик
 10. Снежана Топаловић- родитељ 

5. ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА   „ЕТОС“

 1. Моника Ружић (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић – директор школе
 3. Милица Каранац- школски психолог
 4. Наташа Копривица– наставник  ликовне културе
 5. Славица Василић – наставник  разредне наставе
 6. Милош Пајић -  наставник  техничког  и информатичког образовања
 7. Наташа Костић-  родитељ
 8. Сандра Јаћимовић - ученик
 9. Станојка Јаћимовић – наставник разредне наставе 

6. ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  „ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ  РЕСУРСИМА“

 1. Биљана Jањић – наставник разредне наставе ( руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић – директор школе
 3. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 4. Александра Ћендић - школски педагог
 5. Милица Каранац- школски психолог
 6. Винојла Мосић – наставник историје
 7. Данијела Радовановић– наставник разредне наставе
 8. Оливера Пантелић – наставник географије
 9. Милош Пајић – наставник  информатике и рачунарства
 10. Лазар Марковић - ученик
 11. Игор Милосављевић – родитељ 

7. Стручни актив за развојно планирање (2019 -2022.)

 1. Љиљана Божанић - наставник  разредне наставе (руководилац)
 2. Радојка Ђорђевић-директор школе
 3. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 4. Милица Каранац – психолог школе
 5. Александра Ћендић – педагог школе
 6. Тања Стевановић  – наставник  српског језика
 7. Лука Бујошевић – наставник математике
 8. Светлана Петровић- наставник биологије
 9. Рада Панић- наставник разредне наставе
 10. Слађана Станчић – наставник енглеског језика
 11. Душица Јаћимовић – наставник разредне наставе
 12. Марија Рајић- наставник француског језика
 13. Моника Ружић – наставник српског језика
 14. Биљана Јањић – наставник разредне наставе
 15. Сандра Раонић – председник Савета родитеља 

8. Тим за школу без насиља

 1. Вера Котуровић  наставник  физике (руководилац тима)
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Снежана Шолајић- наставник  разредне наставе
 4. Светлана Петровић- наставник биологије
 5. Николина Зечевић – ученик
 6. Милица Радовановић-   родитељ 

 9. Тим за заштиту ученика од дисктиминације,  насиља,  злостављања и занемаривања ( Посебан протокол)

 1. Оливера Пантелић – наставник  географије (руководилац тима)          
 2. Радојка Ђорђевић – директор школе
 3. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 4. Александра Ћендић - школски педагог
 5. Милица Каранац - школски психолог
 6. Марија Рајић- наставник  француског језика
 7. Данка Синђелић- наставник разредне наставе
 8. Слађана Станчић - наставник енглеског језика 

10. Тим за израду Годишњег плана рада школе

 1. Радојка Ђорђевић - директор
 2. Лидија Пантелић Кртинић - секретар
 3. Милица Каранац - психолог
 4. Александра Ћендић- педагог
 5. Снежана Шолајић- руководилац Већа 4. разреда и руководилац Стручног већа разредне наставе
 6. Сретен Стевановић – руководилац Већа 5. разреда
 7. Слађана Станчић– руководилац Већа 6. разреда
 8. Снежана Ћировић– руководилац Већа 7. разреда
 9. Винојла Мосић– руководилац Већа 8. разреда
 10. Моника Ружић– координатор за одељењска већа од 5. до 8. разреда 

11. Стручни актив за развој Школског програма 

 1. Рада Панић- руководилац Већа 1. разреда
 2. Војинка Радисављевић  - руководилац Већа 2. разреда
 3. Љиљана Божанић- руководилац Већа 3. разреда
 4. Снежана Шолајић- руководилац Већа 4. разреда и руководилац Стручног већа разредне наставе
 5. Вера Котуровић– руководилац Већа 5. разреда
 6. Слађана Станчић– руководилац Већа 6. разреда
 7. Моника Ружић - координатор за одељењска  већа од 5. до 8. разреда
 8. Снежана Ћировић– руководилац Већа 7. разреда
 9. Винојла Мосић– руководилац Већа 8. Разреда
 10. Александра Ћендић – педагог 

12. Тим за културну и јавну делатност Школе 

 1. Радојка Ђорђевић - директор
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Лидија Пантелић Кртинић – секретар
 4. Наташа Копривица – наставник  ликовне културе
 5. Ненад Василић-наставник музичке културе
 6. Станојка Јаћимовић– наставник разредне наставе
 7. Љиљана Божанић– наставник разредне наставе
 8. Данка Синђелић- наставник разредне наставе
 9. Невена Лончаревић– наставник разредне наставе
 10. Душица Јаћимовић- наставник разредне наставе
 11. Славица Василић- наставник разредне наставе
 12. Данијела Радовановић - наставник разредне наставе
 13. Сања Јовановић – наставник разредне наставе
 14. Сузана Јоковић - наставник разредне наставе
 15. Биљана Јањић - наставник разредне наставе
 16. Ана Топаловић - наставник разредне наставе
 17. Јелена Маринковић– библиотекар
 18. Моника Ружић - наставник српског језика
 19. Тања Стевановић – наставник српског језика
 20. Марија Крунић- наставник српског језика
 21. Дејан Зекавичић – наставник  енглеског језика
 22. Гордана Драшковић - наставник српског језика
 23. Милош Пајић – наставник техничког и информатичког образовања
 24. Сретен Стевановић-  наставник техничког и информатичког образовања 

13. Тим за маркетинг школе

 1. Радојка Ђорђевић -директор школе
 2. Вера Котуровић – наставник  физике
 3. Милош Пајић – наставник  информатике
 4. Дејан Зекавичић - наставник енглеског језика
 5. 5. Оливера Пантелић- наставник  географије 

14. Педагошки колегијум

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Милош Јаковљевић – помоћник директора
 3. Милица Каранац - психолог
 4. Александра Ћендић - педагог
 5. Рада Панић- руководилац Већа 1. разреда
 6. Војинка Радисављевић  - руководилац Већа 2. разреда
 7. Љиљана Божанић- руководилац Већа 3. разреда
 8. Снежана Шолајић- руководилац Већа 4. разреда и руководилац Стручног већа разредне наставе
 9. Сретен Стевановић – руководилац Већа 5. разреда
 10. Слађана Станчић– руководилац Већа 6. разреда
 11. Снежана Ћировић– руководилац Већа 7. разреда
 12. Винојла Мосић– руководилац Већа 8. разреда и руководилац Стручног већа за историју и географију
 13. Моника Ружић - координатор за одељењска  већа од 5. до 8. разреда
 14. Тања Стевановић – руководилац Стручног већа за српски језик
 15. Лука Бујошевић – руководилац Стручног већа за математику и физику
 16. Светлана Петровић - руководилац Стручног већа за биологију и хемију
 17. Дејан Зекавичић – руководилац Стручног већа за стране језике
 18. Ненад Василић – руководилац Стручног већа за за уметност
 19. Марина Јевремовић – руководилац Стручног већа за физичко и здравствено васпитање
 20. Милош Пајић – руководилац Стручног већа за технику и технологију и информатику и рачунарство 

15. Тим за инклузију

 1. Милица Каранац – школски психолог (руководилац тима)
 2. Александра Ћендић -школски педагог
 3. Моника Ружић– наставник српског језика
 4. Рада Панић – наставник разредне наставе
 5. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 6. Сања Јовановић– наставник разредне наставе
 7. Данка Синђелић – наставник разредне наставе
 8. Војинка Радисављевић – наставник разредне наставе
 9. Жељко Милованчевић – наставник математике
 10. Сузана Јоковић- наставник разредне наставе
 11. Моника Ружић – наставник српског језика
 12. Бранка Јаћимовић- дефектолог ШОСО „1.новембар“ Чачак 

 16. Тим за професионалну оријентацију

 1. Александра Ћендић–  школски педагог (руководилац Тима)
 2. Милица Каранац –  школски психолог -
 3. Тања Стевановић -  наставник српског језика и  одељењски старешина 8. разреда
 4. Винојла Мосић–  наставник историје и одељењски старешина 8. разреда
 5. Владија Ћаловић– наставник техничког и информатичког образовања,  одељењски старешина 8. разреда
 6. Светлана Петровић – наставник  биологије, одељењски старешина 7. разреда
 7. Милош Пајић– наставник техничког и информатичког образовања, одељењски старешина 7. разреда
 8. Снежана Ћировић - наставник  хемије, одељењски старешина 7. разреда
 9. Наташа Копривица- наставник ликовне културе 

17. Тим за израду пројеката

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Дејан Зекавичић – наставник енглеског језика
 3. Милош Пајић- наставник техничког и информатичког образовања
 4. Сретен Стевановић– наставник
 5. Милица Каранац – психолог
 6. Александра Ћендић - педагог
 7. Снежана Шолајић – наставник разредне наставе
 8. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 9. Марија Рајић – наставник француског језика 

16. Тим за кризне интервенције

 1. Радојка Ђорђевић –  директор школе, руководилац тима
 2. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе,  особа за информисање
 3. Данка Синђелић – наставник разредне наставе
 4. Оливера Пантелић – наставник географије
 5. Милица Каранац – школски психолог
 6. Моника Ружић - наставник српског језика
 7. Марија Рајић – наставник француског језика     

19. Тим за избор уџбеника

 1. Милица Каранац - школски психолог
 2. Снежана Шолајић– руководилац Стручног већа разредне наставе
 3. Сретен Стевановић – руководилац Разредног већа 5. разреда
 4. Слађана Станчић – руководилац Разредног већа 6. разреда
 5. СнежанаЋировић – руководилац Разредног већа 7. разреда
 6. Винојла Мосић – руководилац Разредног већа 8. разреда 

20. Тим за подршку новим ученицима

 1. Лидија Пантелић Кртинић- секретар школе
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Невена Лончаревић – наставник разредне наставе, руководилац тима
 4. Лука Бујошевић– наставник математике
 5. Селена Алемпијевић– ученик 

21. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Александра Ћендић – педагог, руководилац
 2. Тања Стевановић – наставник српског језика
 3. Лука Бујошевић – наставник математике
 4. Светлана Петровић – наставник биологије
 5. Снежана Ћировић – наставник хемије
 6. Милош Јаковљевић – наставник географије
 7. Сретен Стевановић – наставник технике и технологије
 8. Наташа Копривица – наставник ликовне културе
 9. Марина Јевремовић – наставник физичког васпитања
 10. Дринка Вујичић – наставник разредне наставе
 11. Душица Јаћимовић – наставник разредне наставе 

22. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Радојка Ђорђевић – директор, руководилац
 2. Милош Јаковљевић – помоћник директора
 3. Милица Каранац – психолог
 4. Александра Ћендић – педагог
 5. Душица Јаћимовић– наставник разредне наставе
 6. Марија Рајић – наставник француског језика
 7. Рада Панић –наставник разредне наставе
 8. Снежана Шолајић – наставник разредне наставе
 9. Биљана Јањић – наставник разредне наставе
 10. Моника Ружић – наставник разредне наставе
 11. Станојка Јаћимовић- наставник разредне наставе
 12. Марија Рајић – наставник француског језика
 13. Слађана Станчић – наставник енглеског језика
 14. Дарија Копривица– ученик
 15. Драгослав Василић – представник локалне заједнице 

23. Тим за праћење професионалног развоја запослених

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 3. Александра Ћендић - педагог
 4. Сретен Стевановић – наставник технике и технологије 

24. Тим за израду пројекта за извођење целодневне наставе

 1. Биљана Јањић – координатор Тима
 2. Снежана Шолајић – наставник разредне наставе и руководилац Стручног већа разредне наставе
 3. Рада Панић – наставник разредне наставе
 4. Војинка Радисављевић – наставник разредне наставе
 5. Љиљана Божанић - наставник разредне наставе
Последњи пут измењеноуторак, 07 април 2020 14:37