Учимо сви заједно

Учимо сви заједно

Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно

Наша школа изабрана је да учествује у пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно“. Пројекат спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. Партнерска организација на реализацији пројекта је ЦИП-Центар за интерактивну педагогију из Београда.

Опширније...

„Планирање диференцијације наставе и учења – анализа, синтеза и креација”

Дана 15. децембра 2022. године у оквиру Модула 2 – „Активности за подршку свим ученицима – Диференцијација наставе”  одржана је обука у школи „Планирање диференцијације наставе и учења – анализа, синтеза и креација”.

Опширније...

Активности за подршку свим ученицима – Диференцијација наставе (Модул 2)

Након успешно завршене обуке „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу” (Модул 1) сви наставници наше школе, који учествују у пројекту, стекли су услов да се укључе у Модул 2 обуке.

Опширније...