Јавне набавке

Јавне набавке 2020.

Назив ЈНДокументација
 ЈНМВ 1/2020 -

Услуга извођења екскурзије за ученике од 1. до 7.разреда и наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда , за школску 2019/2020.годину

   
   
   
  
 
   

Јавне набавке 2019.

Назив ЈНДокументација
 ЈНМВ 2/2019 -

Услуга извођења екскурзије за ученике 8. разреда,  за школску 2019/2020.годину