Предметна настава

Предметна настава

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 475 пута
Редни бр. Име и презиме Стручна спрема и занимање Године стажа Лиценца Анг. у школи % Анг. у другој школи %
1. Тања Стевановић ВСС Професор српског језика и књижевности 16 Да 100  
2. Моника Ружић ВСС Мастер професор језика и књижевности 10 Да 116,11  
3. Дејан Зекавичић ВСС Професор енглеског језика и књижевности 20 Да 103,3  
4. Ненад Василић ВШС Наставник музичке културе 22 Да 75  ОШ „Горачићи“
5. Винојла Мосић ВСС Професор историје 38 Да 100  
6. Зоран Милекић ВСС Професор историје 17 Да 15 ОШ „Ратко Митровић“
ОШ „Миленко Шушић“
ОШ „Вук Караџић“ Каона
7. Оливера Пантелић ВСС Професор географије 29 Да 65  
8. Радмила Јовичић ВСС Дипломирани инжењер машинства 12 Не 30 ОШ „Вук Караџић“ Каона
9. Вера Котуровић ВСС Професор физике 29 Да 100  
10. Гордана Драшковић ВСС Професор српског језика и књижевности 9 Не 72,22  
11. Сретен Стевановић ВСС Професор техничког и инф. образовања 16 Да 70 Техничка школа Пожега
12. Светлана Петровић ВШС Наставник биологије 26 Да 100
13. Снежана Ћировић ВШС Наставник хемије 34 Да 100  
14. Владија Ћаловић ВСС Професор техничког и инф. образовања 23 Да 60,67 ОШ“Марко Пајић“ Вича
15. Милош Пајић ВСС Професор техничког и инф. образовања 16 Да 110  
16. Мирјана Милосављевић ВСС Професор  електротехнике 15 Не 60,67  
17. Милош Милићевић ВСС Професор физичког васпитања 39 Да 100  
18. Александар Јевремовић ВСС Мастер професор физичког васпитања и спорта 5 Не 80  
19. Слађана Станчић ВСС Професор енглеског језика 17 Да 100  
20. Лука Бујошевић Мастер математичар 6 Не 100
21. Наташа Копривица ВСС Наставник ликовне културе 13 Да 75 ОШ „Горачићи“
22. Душица Раковић ВСС Професор енглеског језика 17 Да 60 ОШ „Миленко Шушић“
23. Милица Вратоњић ВСС Дипломирани математичар 14 Да 66  ОШ "Драгиша Мишовић" Чачак
24. Милош Јаковљевић ВСС Професор географије 30 Да 80 Помоћник директора
25. Гордана Каровић ВСС Професор енглеског језика 14 Да 10 ОШ „Вук Караџић“ Каона
26. Марија Рајић ВСС Професор француског језика 14 Да 100  
27. Дарко Стевановић ВСС Дипломирани теолог 1 Не 55 ОШ „Миленко Шушић“
28. Зорица Славковић ВСС Дипломирани биолог 7 Да 20
29. Миљка Вуловић ВСС Дипломирани филолог 4 Не 33,33 СШ „Драгачево“ Гуча

Последњи пут измењеносреда, 10 новембар 2021 17:44