Ekskurzije učenika, posete i izleti

    Planiranje i programiranje ekskurzija izvršila je stručna komisija koju je imenovao direktor škole. Komisiju čine: rukovodioci aktiva mlađih razreda, pomoćnik direktora, nastavnik istorije i geografije. Plan i program ekskurzija razmatraće odeljenjska, odnosno razredna veća, odgovarajući stručni organi (Savet roditelja), a usvojiće ih Nastavničko veće. Plan i program učeničkih ekskurzija sadržaće obrazovno-vaspitne ciljeve i zadatke, sadržaje kojima se postavljeni ciljevi i zadaci ostvaruju, nosioce previđenih sadržaja i aktivnosti, vreme trajanja ekskurzije, putne pravce, tehničku organizaciju, način finansiranja, predračun putnih troškova itd.

      Sadržaji ekskurzija biće zasnovani na nastavnom planu i programu, kao i na Pravilniku o programu za organizovanje ekskurzije u prvom i drugom ciklusu obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 7/2010). Predviđeno je  da se ekskurzije realizuju od 1 - 2 dana u zavisnosti od uzrasta učenika. Izveštaj o realizaciji ekskurzija koji pripremaju rukovodioci ovog oblika rada i stručne vođe razmatraće Nastavničko veće, Savet roditelja i Školski odbor i dati svoju ocenu.

     Tok ekskurzija, realizaciju ciljeva i zadataka, sadržaje, aktivnosti, razmatraće i odeljenjska, tj. razredna veća, odeljenjske starešine, odgovarajuća stručna tela i učenici na časovima odeljenjske zajednice. Ovo važi i za izlete i posete. Ekskurzije za učenike osmog razreda planirana je za oktobar ,a od 1-7razreda biće izvedene  tokom aprila i maja  2019. godine.

 I   RAZRED

Sadržaji, mesta i objekti koje treba posetiti 

Lučani- Stopića pećina - Sirogojno-Zlatibor- Lučani

-etno selo, crkva, muzej narodne radinosti, crkva

- dino park

-muzej narodne radinosti

-razgledanje Zlatibora

Broj dana:1 dan , maj 2019.

Aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu

-posmatranje,upoređivanje

-upoznavanje novih predela,kulturno-istorijskih spomenika

-upoznavanje prirodno-geografskih fenomena

-korelacija među nastavnim predmetima

-proširivanje znanja

Obrazovno-vaspitna oblast:

Srpski jezik, Likovna kultura, Svet oko nas i Verska nastava

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

-savladavanje i usvajanje dela nastavnog programa(primerenog uzrastu učenika) neposrednim upoznavanjem sadržaja više nastavnih predmeta,

Stručni vođa: Danka Sinđelić

Odeljenjske starešine:

I1- Danka Sinđelić

I2- Vojinka Radisavljević

IO Puhovo :Ana Topalović,Slavica Vasilić

 

 

II RAZRED

Sadržaji, mesta i objekti koje treba posetiti

Lučani –Ljubić- Čačak (Narodni muzej i Galerija)-  Gornji Milanovac- Vraćevšnica- Takovo- Savinac-Lučani

Broj dana : 1 dan, maj 2019.

Aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu

-posmatranje,upoređivanje

-upoznavanje novih predela,kulturno-istorijskih spomenika

-upoznavanje prirodno-geografskih fenomena

-korelacija među nastavnim predmetima

-proširivanje znanja

Obrazovno-vaspitna oblast

Srpski jezik,Likovna kultura, Svet oko nas, Narodna tradicija i Verska nastava

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

savlađivanje i usvajanje dela nastavnog programa(primerenog uzrastu učenika) neposrednim upoznavanjem sadržaja više nastavnih predmeta,

Stručni vođa: Stanojka Jaćimović

Odeljenjske starešine:

II1- Ljiljana Božanić

II2- Stanojka Jaćimović

IO Markovica: Suzana Joković i Nada Miletić

III RAZRED

Sadržaji, mesta i objekti koje treba posetiti:

Lučani – Šargan- Tara- Lučani

Broj dana:1 dan , maj 2019.

Aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu

-posmatranje

-upoređivanje

-upoznavanje novih predela,kulturno-istorijskih spomenika

-upoznavanje prirodno-geografskih fenomena

-korelacija među nastavnim predmetima

-proširivanje znanja

Obrazovno-vaspitna oblast:

Srpski jezik, Likovna kultura, Svet oko nas, Verska nastava i Narodna tradicija

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

savlađivanje i usvajanje dela nastavnog programa(primerenog uzrastu učenika) neposrednim upoznavanjem sadržaja više nastavnih predmeta,

Stručni vođa: Milostiva Novaković

Odeljenjske starešine:

III1 –Snežana Šolajić

III2 –Milostiva Novaković

IO Krstac:Dušica Jaćimović,Biljana Janjić

 IV RAZRED

Sadržaji, mesta i objekti koje treba posetiti

  Lučani- Ravanica -Jagodina - Lučani

-ZOO-vrt

-Akva park

- Zavičajni muzej

-Muzej naivne umetnosti

-Muzej voštanih figura

-manastir Ravanica

 Broj dana: 1dan , maj 2019.

Aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu

posmatranje

-upoređivanje

-upoznavanje novih predela,kulturno-istorijskih spomenika

-upoznavanje prirodno-geografskih fenomena

-korelacija među nastavnim predmetima

-proširivanje znanja

Obrazovno-vaspitna oblast

Srpski jezik, Likovna kultura, Svet oko nas, Narodna tradicija i Verska nastava

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

savlađivanje i usvajanje dela nastavnog programa(primerenog uzrastu učenika) neposrednim upoznavanjem sadržaja više nastavnih predmeta

Stručni vođa: Drinka Vujičić 

Odeljenjske starešine:

IV 1 Drinka Vujičić

IV 2  Rada Panić

IO Kravarica: Danijela Radovanović

IZLETI SA VEROUČTELjOM

Vreme izvođenja : maj – jun 2019. godine

I-II  -manastir Nikolje ,

III,IV,V -   manastir  Vaznesenje,                                                  

I- IV i   IOKrstac,Puhovo i D.Kravarica poseta Ovčar Banji i Blagoveštenje.

Vreme realizacije april- maj 2019.godine.

 IO Markovica Manastir Sretenje -druga polovina septembra 2018.godine.

IZLETI u okviru predmeta Narodna tradicija

Odeljenja od  II- IV razreda ( Poseta Goračićima ):

Matična škola , IO Markovica, IO Krstac,  IO Puhovo i IO  D. Kravarica 

(Vreme izvođenja- oktobar 2018..g.)

Za učenike od od 5 – 8. razreda u okviru slobodne nastavne aktivnosti  Čuvari prirode 

planirano je da se realizuju sledeće posete:

 

-  Međunarodni festival zelene kulture GREEN FEST, održaće se od 13. do 16. novembra 2018.g. u Domu omladine Beograda,

-Globalne promene u životnoj sredini i njihove posledice, Dolina reke Belice- Drugo polugodište 2018/19.g,

-Poseta rezervatu prirode -  Ovčarsko-kablarska klisura, Drugo polugodište2018/19.g

 IZLETI u okviru predmeta Građanskog vaspitanja od 5- 8. razreda:

1) festival nauke- decembar  2018.-Beograd ,

2) Afrički muzej-kreativna radionica, Februar-mart 2019.g-Beograd,

3) Volonterska organizacijaDrugo polugodište2018/19.g-Požega

  Vreme realizacije maj-jun 2019.

NASTAVA  U  PRIRODI 

I- IVrazred – Vrnjačka Banja 

Vreme izvođenja: april 2019.g.

Vreme trajanja 7 dana 

Obavezni nastavni predmeti

SRPSKI JEZIK

Broj časova:5

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• posmatranje

• uočavanje

• pričanje

• opisivanje

• pisanje

• čitanje

Osnovni oblici izvođenja programa

• dijaloška

• tekstualna

• pisanih radova

• izlaganja

 

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• posmatranja i uočavanje bogatstva oblika, boja, zvukova i glasova u prirodi (u šumi, na livadi, ...)

• Doživljavanje lepog u prirodi i stalnih promena u njoj

• Bogaćenje rečnika

• Upućivanje učenika da doživljavaju, razumeju i izražavaju slike i osećanja izražena u književnim tekstovima

• Razvijanje sposobnosti

• Izražavanje sopstvenog utiska        

 MATEMATIKA                 

   Broj časova : 5

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• upoređivanje

• procenjivanje

• izrada zadataka

• uočavanje

• merenje

• zaključivanje

Osnovni oblici izvođenja programa

• dijaloška

• tekstualna

• pisanih radova

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Razvijanje sposobnosti posmatranja i uočavanje bogatstva oblika, boja, zvukova i glasova u prirodi (u šumi, na livadi, ...)

• Doživljavanje lepog u prirodi i stalnih promena u njoj

• Bogaćenje rečnika

• Upućivanje učenika da doživljavaju, razumeju i izražavaju slike i osećanja izražena u književnim tekstovima

• Izražavanje sopstvenog utiska

 

SVET OKO NAS

Broj časova:4

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• uočavanje sličnosti i razlika

• prepoznavanje

• imenovanje

• uređivanje okruženja

• održavanje higijene

• razgledanje

 

Osnovni oblici izvođenja programa

• demonstrativna

• očiglednosti

• praktičnih radova

• pisanih radova

• eksperimentalna

 

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Usvajanje osnovnih vremenskih odrednica – snalaženje u vremenu i prostoru

• Uočavanje i opažanje žive i nežive prirode u neposrednoj okolini

• Razvijanje odgovornog odnosa prema okruženju

• Uočavanje i imenovanje različitih vremenskih promena

 

MUZIČKA KULTURA

Broj časova: 2

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• pevanje

• igranje

• slušanje

Osnovni oblici izvođenja programa

• dijaloška

• demonstrativna

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Izvođenje narodnih dečjih igara

• Učenje nove pesme

• Razvijanje osećaja za ritam i melodiju

• Podsticanje raspoloženja i vedrine

 

FIZIČKO  VASPITANjE

Broj časova:5

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• šetanje

• trčanje

• takmičenje

• savladavanje prirodnih prepreka

• održavanje lične higijene

 

Osnovni oblici izvođenja programa

• demonstrativna

• dijaloška

• samostalnog rada

 

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Razvijanje izdržljivosti, istrajnosti i upornosti

• Upoznavanje učenika za korišćenje „trima” za samorekreaciju

• Razvijanje higijenskih navika radi efikasnijeg očuvanja zdravlja, povećanja otpornosti organizma od štetnog uticaja savremenog načina života

• Razvijanje kordinacije , gipkosti ravnoteže i eksplozivne snage

 

LIKOVNA KULTURA

Broj časova:2

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• posmatranje

• uočavanje

• prikupljanje prirodnog materijala

• preoblikovanje

Osnovni oblici izvođenja programa

• dijaloška

• demonstrativna

• eksperimentaln

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Razvijanje kod učenika smisla za spajanje različitih oblika i materijala i predmeta kako bi dobili novu, zanimljivu celinu, i to posmatranjem i prikupljanjem materijala i predmeta iz neposrednog prirodnog okruženja

• Podsticanje orginalnosti

 

GRAĐANSKO VASPITANjE

Broj časova:1

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• Pričanje

• Prepoznavanje svojih osećanja i osećanja drugih

Osnovni oblici izvođenja programa

• dijaloška

• demonstrativna

 

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Razvijanje drugarstva i prijateljstva

• Poštovanje razlika

• Uvažavanje svojih i tuđih potreba

 

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

NASTAVNE OBLASTI

PEŠAČKI IZLETI  rekreativno – saznajnog karaktra

Broj časova:7

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• šetanje

• uočavanje

• učenje

• prepoznavanje

• prikupljanje biljaka, grančica, kamenčića

• pravljenje herbarijuma

Osnovni oblici izvođenja programa

• izlaganja

• dijaloška

• očiglednosti

• praktičnih radova

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Razvijanje pravilnog odnosa prema prirodi i njenom očuvanju

• Razvijanje spretnosti i kondicije u prirodi

• Sticanje novih znanja

• Primena stečenih znanja na očiglednim, prirodnim objektima

• Boravak na čistom vazduhu radi očuvanja zdravlja

 

KULTURNO – ZABAVNE AKTIVNOSTI

Broj časova :7

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• igranje

• pevanje

• kreiranje maski i frizura

• imitiranje

• Takmičenje u znanju umenju i veštinama

 

Osnovni oblici izvođenja programa

• demonstrativna

• eksperimentalna

• praktičnih radova

 

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Negovanje lepote i zadovoljstva u druženju

• Razvijanje takmičarskog duha

• Podsticanje originalnosti i kreativnosti

• Prepoznavanje sklonosti učenika i karakterističnih osobina

 

ČAS ODELjENjSKOG STAREŠINE

Broj časova: 3

Aktivnosti u   obrazovno – vaspitnom  radu

• pričanje

• razmena iskustava

• prilagođavanje

• učenje pravila ponašanja

 

Osnovni oblici izvođenja programa

• izlaganja

• demonstrativna

• dijaloška

Ciljevi i zadaci sadržaja programa

• Razvijanje drugarskih odnosa

• Prilagođavanje novim uslovima života

• Podsticanje na kulturno ponašanje u različitim životnim situacijama (u poseti, šetnji, igri, u restoranu, kupatilu, sobi, diskoteci, prodavnici...)

• Razvijanje osećanja pripadanja u grupi.

 

Ekskurzija V razred (2 dana)

Idan: Divčibare -Valjevo(muzej i Muselimov konak-Kula Nenadovića)- Brankovina- (odmor)- manastir Hopovo-Novi Sad(noćenje), 

IIdan: Novi Sad(uži centar grada)-Sremski Karlovci(  )- ručak-Beograd (muzej vazduhoplovstva)-Ljig(odmor)-Lučani

Vreme izvođenja:april-maj 2019.g.

Ekskurzija VI razred (2dana)

I dan: Lučani-Čačak-Topola-Oplenac-Orašac-Aranđelovac- Smederevo (Smederevska tvrđava)-Beograd (noćenje).

II dan: Beograd: Narodni muzej, Kalemegdanska tvrđava, Konak Kneginje Ljubice, Muzej Nikole Tesle, Hram Svetog Save, Botanička bašta, Avala- Ljig -povratak u Lučane.

Vreme izvođenja:  april-maj 2019.g.

Ekskurzija VII razred (2 dana)

I dan:Lučani-Prirodnjački muzej Svilajnac-Manasija- Resavska pećina –Vodopad Lisina- Niš(noćenje);

II dan:Niš (Medijana, Ćele kula, Niška tvrđava, Crveni krst-Čegar) –obilazak centra grada- Kruševac (Narodni muzej,crkva Lazarica)-Vrnjačka Banja-povratak u Lučane.

Vreme izvođenja:  april -maj 2019.g.

Ekskurzija VIII razred (2 dana)

I dan: Lučani-Kragujevac-Velika Plana (Pokajnica,Radovanjski lug) - Romulijana – Negotin(Mokranjčeva kuća, muzej Hajduk Veljka,stara crkva)- Kladovo(noćenje)

 II dan:  HE Đerdap- Donji Milanovac (obilazak „Lepenskog vira“)- Golubac (panoramsko razgledanje tvrđave) - Srebrno jezero(ručak)-  Požarevac (galerija Barili)- povratak za Lučane.

Vreme izvođenja: oktobar 2018. godine.

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije