OŠ “Milan Blagojević” je jedna od prvih škola koje su ušle u projekat Moja škola - škola bez nasilja. Jedan od delova ovog projekta koji funkcioniše već tri godine je forum teatar, gde učenici sami prave mini predstave, sami pišu scenario u cilju da ukažu na neko nasilje u školi, bilo fizičko, bilo psihičko koje je prikrivenije i daleko opasnije sa dalekosežnim posledicama i nateraju okolinu da deluje da se nasilje spreči, a ne samo da se pasivno posmatra i ne čini ništa. U vremenu kad se dešava da se učenici tuku, a ostali okolo navijaju ili, što je još strašnije, snimaju čitav događaj, važno je da se non-stop ponavlja da to mora da prestane, da je vreme da se njihova svest promeni u smislu da neko reaguje i da to spreči.

Predlog stranice za škole.

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije