PRVI  RAZRED

Izdavačka kuća EDUKA ,ZAVOD ZA UDžBENIKE- Beograd

BESPLATNI UDžBENICI ZA PRVI RAZRED

Srpski jezik (''Eduka '')

Lj. Vdović, B. Matijević, R. Janaćković NOVI BUKVAR, udžbenik
 Lj. Vdović, B. Matijević, R. Janaćković NOVI BUKVAR, radna sveska
M. Jović, I. Jović ČITANKA, udžbenik
I. Juhas RADNA SVESKA UZ BUKVAR I ČITANKU, radna sveska

Matematika(''Eduka'')

S. Joksimović MATEMATIKA 1a, udžbenik
 S. Joksimović MATEMATIKA 1b, radna sveska

Svet oko nas(''Eduka'')

I. Juhas SVET OKO NAS 1a, udžbenik
I. Juhas SVET OKO NAS 1b, radna sveska

Muzička kultura(''Zavod za udžbenike'')

Muzička kultura za prvi razred – G.Stojanović, Z.Vasiljević, T.Drobni

Engleski jezik( Izdavačka kuća - Zavod za udžbenike)
Easy 1 Class Book -Zorana Nenezić
Easy 1Aktivity Book -Zorana Nenezić

Likovna kultura ( Zavod za udžbenike )
Gledam i stvaram – Bogdanović, Nikolić, Mihaljčić, Bošković

*UDžBENICI ZA LIKOVNU I MUZIČKU KULTURU SE NASLEĐUJU OD PRETHODNE GENERACIJE


DRUGI  RAZRED

Izdavačka kuće '',  '' EDUKA'' i  ''ZAVOD ZA UDžBENIKE''

BESPLATNI UDžBENICI ZA DRUGI RAZRED


Srpski jezik( Izdavačka kuća '' EDUKA'')

M. Manojlović, S. Babunović ČITANKA, udžbenik
Lj. Prćić JEZIČKE POUKE, radna sveska
M. Manojlović, S. Babunović RADNA SVESKA - SRPSKI JEZIK, radna sveska
Z. Milošević LATINICA OTKRIVALICA, radna sveska

Matematika( Izdavačka kuća '' EDUKA'')
V. Drezgić, B. Veljković, A. Cvetković, S. Đekić MATEMATIKA, udžbenik
V. Drezgić, B. Veljković, A. Cvetković, S. Đekić MATEMATIKA, radna sveska

Svet oko nas( Izdavačka kuća '' EDUKA'')
M. Manojlović, B. Veljković SVET OKO NAS 2, udžbenik
M. Manojlović, B. Veljković SVET OKO NAS 2, radna sveska

Muzička kultura(''EDUKA'')

Muzička vrteška-muzička kultura –S.Cvetković,M.Smrekor-Stanković

Likovna kultura( Izdavačka kuća ''Zavod za udžbenike“)
Razmišljam i stvaram – K. Bogdanović, B.Nikolić, R.Batković, D.Milovanović

Engleski jezik( Izdavačka kuća - Zavod za udžbenike)
Easy 2 Class Book -Zorana Nenezić
Easy 2Aktivity Book -Zorana Nenezić

*UDžBENICI ZA LIKOVNU I MUZIČKU KULTURU SE NASLEĐUJU OD PRETHODNE GENERACIJE

TREĆI  RAZRED

Izdavačka kuća    ''ZAVOD ZA UDžBENIKE'' i ''KREATIVNI CENTAR''

BESPLATNI UDžBENICI ZA TREĆI RAZRED


Srpski jezik( Izdavačka kuća '' ZAVOD ZA UDžBENIKE)
V. Milatović ČITANKA + CD Mala zvučna čitanka, udžbenik
V. Milatović NASTAVNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIK, radna sveska
V. Milatović, S. Jovanović, SRPSKI JEZIK + CD (interaktivni komp. disk), udžbenik


Matematika( Izdavačka kuća ''ZAVOD ZA UDžBENIKE'')
O. Todorović, S. Ognjanović Matematika 3 + CD (interaktivni kompakt disk), udžbenik
O. Todorović, S. Ognjanović Matematika 3, VEŽBANKA, radna sveska

Priroda i društvo( Izdavačka kuća '' ZAVOD ZA UDžBENIKE'')
B. Trebješanin, B. Gačanović, Lj. Novković, PRIRODA I DRUŠTVO, udžbenik
B. Trebješanin, B. Gačanović, Lj. Novković ZAVIČAJNICA, radna sveska


Likovna kultura( Izdavačka kuća“Kreativni centar“)

M. Živković LIKOVNA KULTURA  za treći razred osnovne škole, udžbenik
M. Živković RADNI LISTOVI I MATERIJAL ZA RAD UZ UDžBENIK LIKOVNA KULTURA  za treći razred osnovne škole, radna sveska

Muzička  kultura( Izdavačka kuća '' ZAVOD ZA UDžBENIKE'')
G. Stojanović, MUZIČKA KULTURA 3+ CD (audio kompakt disk), udžbenik


Engleski jezik( Zavod za udžbenike )
Easy 3 Class Book –Zorana Nenezić
Easy 3 Aktivity Book-Ljubinka Simidrijević

ČETVRTI   RAZRED

Izdavačka kuća ''NOVA ŠKOLA '' „ EDUKA“ -Beograd

Srpski jezik ( Nova škola)

Svet znanja i mašte –čitanka sa osnovnim pojmovima iz književnosti, gramatike i pravopisa –M.Ćuk,V.Petrović -Peric

Matematika( Nova škola)

Razigrana matematika 4 – udžbenik –B.Marković,Z.Jevtić, B.Milošević,M.Isailović
Radni listovi 4- B.Marković,Z.Jevtić, B.Milošević, M.Isailović

Priroda i društvo( Nova škola)

Moja domovina –udžbenik – M.Ćuk , G.Stevanović, N.Stanojčić
Nastavni listovi za četvrti razred-  M.Ćuk, G.Stevanović

Muzička kultura(„NOVA ŠKOLA“)
Pevam, sviram, slušam –muzička kultura za 4. raz. + CD – M. Ćuk,Z. Jevtić,S.Ilić,M.Lacković

Likovna kultura( Zavod za udžbenike“)

„Maštam i stvaram“ Komplet za likovnu kulturu-Kosta Bogdanović,Rajka Bošković,B.Nikolić

Engleski jezik(OXFORD UNIVERSITY PRESS)

Project1 Class Book - TomHutchinson
Project1 Activity  Book - - TomHutchinson

PETI RAZRED


IZDAVAČI – Zavod za udžbenike – Beograd ,izdavačka kuća „Klett“-Beograd i „Eduka“ '' Arhimedes ''

Srpski jezik-Izdavačka kuća“Klett“
dr Nataša Stanković-Šošo                Čitanka

Vesna Lompar                        Gramatika za srpski jezik

Vesna Lompar                             Radna sveska za srpski jezik

Izdavačka kuća“Zavod za udžbenike“
Mitar Pešikan            Pravopis  srpskog  jezika   
Mato Pižurica                        (ekavsko izdanje)
Jovan Jerković                       

Matematika - Izdavačka kuća „Arhimedes –teatar za 2010“
Branko Jevremović                     Udžbenik
Jovan Ćuković
                
Branko Jevremović                        Zbirka zadataka iz
Ljubomir Vuković                                        matematike
Jovan Ćuković    

Istorija(''Freska ''- Beograd)
Snežana Ferjančić                  Istorija –udžbenik,istorijska čitanka,radni listovi
Danijela Stefanović
Zorica Nedeljković

Geografija- (Zavod za udžbenike)
Jelena Ćalić                    Geografija
Milovan Milivojević

Rada Sitarica
Milutin Tadić                                                            Radna sveska

(Napomena: Učenici mogu koristiti i prošlogodišnje udžbenike izdavačke kućeEduka ili drugi udžbenik Zavodov autora Milutin Tadić, Rade Sitarica)

Biologija-(BIGZ)
Vesna Surčinski Mikovšević                    Biologija
Tanja Stanojević

Vesna Surčinski Mikovšević                    Radna sveska
Tanja StanojevićTehničko i informatičko obrazovanje-( „Eduka“)
Z.Lapčević                     Tehničko i informatičko
                        obrazovanje-udžbenik
Z.Lapčević                    Radna sveska

Informatika i računarstvo(Zavod za udžbenike)
Dragan Marinčić                          Informatika i računarstvo
Dragoljub Vasić                (udžbenik)

Dragan Marinčić                 vežbanka + CD
Dragoljub VasićFrancuski jezik(Klett)
Žan Tjeri le Bunjek            ET TOI?- udžbenik za prvu godinu učenja
Mari Žoze Lopez                (+2 CD-a)
Gaj Luis
                
Žan Tjeri le Bunjek                        ET TOI?- radna sveska za prvu godinu učenja
Mari Žoze Lopez
Gaj Luis        
Engleski jezik(OXFORD UNIVERSITY PRESS)
Project 2 Student s- TomHutchinson
Project 2Workbook- - TomHutchinson

Muzička kultura–Zavod za udžbenike            
dr. Gordana Stojanović                 Muzička kultura 5 + CD
Milica Rajčević

Likovna kultura  -Zavod za udžbenike             
Kosta Bogdanović            Likovna kultura
Rajka Bošković

ŠESTI RAZRED

(Izdavači ''Klett'',''Eduka'',''Kreativni centar'',''Zavod za udžbenike'')

Srpski jezik -Izdavačka kuća“Klett“
dr. Nataša Stanković-Šošo             Čitanka

Vesna Lompar                                     Gramatika za srpski jezik

Vesna Lompar                                      Radna sveska za srpski jezik

Matematika - Izdavačka kuća „Arhimedes –teatar za 2010“
Branko Jevremović                 Udžbenik
Jovan Ćuković
                
Branko Jevremović                Zbirka zadataka iz matematike
Ljubomir Vuković                                                         
Jovan Ćuković    

Istorija(''Freska ''- Beograd)
Marko Šujica                 Istorija-udžbenik,istorijska čitanka,radni listovi
Radivoj Radić

Geografija- Zavod za udžbenike
R.Sitarica                    Geografija
M.Tadić

R. Sitarica
Milutin Tadić                                                            Radna sveska

Napomena: Učenici mogu koristiti i udžbenik izdavačke kuće Klett )
        
Biologija-(BIGZ)
Natalija Bukuro    v                Biologija
Jasna Radosavljević
Tanja Stanojević

Fizika  -(Zavod za udžbenike i  Krug )
Milan Raspopović                Fizika- udžbenik- Zavod za                                        udžbenike                                    
        
Gordana Nastić
                         Zbirka zadataka“Škola plus“
Vladimir Obradović
                        

Tehničko obrazovanje(Zavod za udžbenike)
Tijana Tešan                    Tehničko  i informatičko
dr. Slobodan Popov                obrazovanje

dr. Slobodan Popov                Radna sveska za tehničko i
Nikola Čudić                    informatičko obrazovanje

Boja Stefanović                Zbirka materijala za tehničko
                        obrazovanje

Informatika i računarstvo(Zavod za udžbenike)
Dragan Marinčić                         Informatika i računarstvo–Dragoljub Vasić                                udžbenik
Miodrag Stojanović

Miodrag Stojanović                Vežbanka
Dragoljub Vasić
Dragan Marinčić         
Francuski jezik(Klett)
Žan Tjeri le Bunjek                     ET TOI?- udžbenik za drugu godinu učenja
Mari Žoze Lopez                (+1 CD )
Gaj Luis
                
Žan Tjeri le Bunjek                        ET TOI?- radna sveska za drugu godinu učenja
Mari Žoze Lopez
Gaj Luis        
    
Engleski jezik(OXFORD UNIVERSITY PRESS)
Project3 Student s- TomHutchinson
Project3Workbook- - TomHutchinson

Muzička kultura(Zavod za udžbenike)
dr. Gordana Stojanović                Muzička kultura 6 + CD    
Milica Rajčević

Likovna kultura  -Zavod za udžbenike             
Kosta Bogdanović                Likovna kultura
Rajka Bošković

Računarstvo i informatika-  Zavod za udžbenike
Miodrag Stojanović                Udžbenik
Dragoljub Vasić
Dragan Malinčić

Miodrag Stojanović                                     Vežbanaka za računarstvo i
Dragoljub Vasić                informatiku
Dragan Malinčić        

SEDMI RAZRED

 (''Zavod za udžbenike'', ''Arhimedes'', '' Logos'' , '' Krug '')Srpski  jezik- Zavod za udžbenike
mr Milka Andrić                Čitanka
dr Milija Nikolić                Srpski jezik i  jezička
                            kultura
dr Milija Nikolić                Radna sveska za srpski
                            jezik

Matematika - Izdavačka kuća „Arhimedes –teatar za 2010“
Branko Jevremović                 Udžbenik
Jovan Ćuković
                
Branko Jevremović                Zbirka zadataka iz
Ljubomir Vuković                   matematike
Jovan Ćuković    

Istorija(''Freska ''- Beograd)
Radoš Ljušić                Istorija-udžbenik,istorijska čitanka,radni listovi

Geografija-(Zavod za udžbenike)
dr Milutin Tadić                        Geografija   

Rada Sitarica
Milutin Tadić                                                            Radna sveska

Biologija-(BIGZ)
Natalija Bukuro    v                Biologija
Dr.Kalina Mladenović Paunović

G.Vukobratović
N.Radisavljević                Radna sveska

Hemija(Izdavačka kuća ''Logos'')
Dragana Anđelković                Hemija-udžbenik
Tatjana Nedeljković

Dragana Anđelković                Radna sveska sa
Tatjana Nedeljković        demonstracionim
                            vežbama

Fizika Izdavačka kuća-''Zavod za udžbenike'' i '' Krug ''
Milan Raspopović                Fizika- udžbenik –Zavod za
                        udžbenike

Gordana Nastić
                         Zbirka zadataka“Škola plus“
Vladimir Obradović


Tehničko i informatičko  obrazovanje(Zavod za udžbenike)
Ivan Tasić                    Tehničko i informatičko
Dragana Glušac                    obrazovanje                
    
Ivan Tasić                                         Radna sveska za tehničko i   
Dragana Glušac                 informatičko

Dragan Golubović                Zbirka materijala za tehničko
Đurđe Perišić                    obrazovanje
    
Informatika i računarstvo(Zavod za udžbenike)
Dragan Marinčić                         Informatika i računarstvo–Dragoljub Vasić        
Miodrag Stojanović                udžbenik
            
Miodrag Stojanović                vežbanka
Dragan Marinčić  
Dragoljub Vasić

Engleski jezik(OXFORD UNIVERSITY PRESS)
Project 4 Student s- TomHutchinson
Project4 Workbook- - TomHutchinson
    
Muzička kultura(Zavod za udžbenike)        
dr Gordana Stojanović                Muzička kultura  7 + CD    
Milica Rajčević

Likovna kultura(Zavod za udžbenike)
dr Zdravko Milinković                Likovna kultura za  7.razred
Ljiljana TeodorovićFrancuski jezik(Klett)
Žan Tjeri le Bunjek                     ET TOI?- udžbenik za treću godinu učenja
Mari Žoze Lopez                (+1 CD )
Gaj Luis
                
Žan Tjeri le Bunjek                        ET TOI?- radna sveska za treću  godinu učenja
Mari Žoze Lopez
Gaj Luis        

OSMI RAZRED
(Zavod za udžbenike, ''Arhimedes'', '' Krug'')

Srpski jezik -  Zavod za udžbenike
dr. Ljiljana Bajić                Čitanka        
dr. Zora Mrkalj

dr.Duška Klikovac                Srpski jezik i jezička
dr. Duška Klikovac                kultura

dr. Ljiljana Bajić                Radna sveska za srpski    
dr.Zora Mrkalj                    jezik
dr.Duška Klikovac


Matematika - Izdavačka kuća „Arhimedes –teatar za 2010“
Branko Jevremović                 Udžbenik
Jovan Ćuković
                
Branko Jevremović                Zbirka zadataka iz
Ljubomir Vuković                   matematike
Jovan Ćuković    

Istorija(''Freska ''- Beograd)
Radoš Ljušić                    Istorija
Ljubodrag  Dimić

Geografija – (Zavod za udžbenike)
dr. Srboljub Stamenković            Geografija
Dragica Gatarić


dr. Srboljub Stamenković            Radna sveska
Dragica Gatarić
 Marija Brkić
    

Biologija(BIGZ )
Danica Tusić                    Biologija
D. Tusić                    Radna sveska

Fizika –(Zavod za udžbenike i  Krug )
Milan Raspopović                Fizika- udžbenik –Zavod za
                            Udžbenike
Gordana Nastić
                         Zbirka zadataka“Škola plus“
Vladimir Obradović

Hemija(Izdavačka kuća ''Logos'')
Dragana Anđelković                Hemija-udžbenik
Tatjana Nedeljković

Dragana Anđelković                Radna sveska sa
Tatjana Nedeljković        demonstracionim
                            vežbama


Tehničko  i informatičko obrazovanje (Zavod za udžbenike)
Vjekoslav Sajfert                Tehničko i informatičko
dr. Ivan Tasić                    obrazovanje-udžbenik        
Marina Petrović

Vjekoslav Sajfert                Tehničko i informatičko
Ivan Tasić                    obrazovanje-radna sveska
Marina Petrović

dr. Dragan Golubović                Zbirka materijala za
dr. Đurđe Perišić                tehničko obrazovanje

Informatika i računarstvo (Zavod za udžbenike)
Dragan Marinčić                         Informatika i
Dragoljub Vasić                    računarstvo        
Miodrag Stojanović                udžbenik

Dragan Marinčić                 Vežbanka
Dragoljub Vasić                        
Miodrag Stojanović

Muzička kultura(Zavod za udžbenike)
dr Gordana Stojanović                 Muzička kultura 8 + CD
Milica Rajčević

Likovna kultura  -Zavod za udžbenike             
Zdravko Milinković                           Likovna kultura
Ljiljana Teodorović

Francuski jezik(Klett)
Žan Tjeri le Bunjek                     ET TOI?- udžbenik za četvrtu godinu učenja
Mari Žoze Lopez                (+1 CD )
Gaj Luis
                
Žan Tjeri le Bunjek                        ET TOI?- radna sveska za četvrtu  godinu učenja
Mari Žoze Lopez
Gaj Luis        

Engleski jezik(OXFORD UNIVERSITY PRESS)
Project5 Student s- TomHutchinson
Project5 Workbook- - TomHutchinson
                            


Direktor Škole:
                                _______________________
                                    Radojka Đorđević
 

 

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije