СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

1. РАЗРЕД

Предмет

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка ''Игра речи'' +ЦД

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клет

Буквар ''Машина и Рашина игра словима''

Зоран Б. Гаврић

Мирјана Ковачевић

Словарица

Радмила Жежељ Ралић

Наставни листови

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић

Бранка Матијевић

МАТЕМАТИКА

Уџбеник

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анокић

Мирјана Кандић

Радна свеска 1. део

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анокић

Мирјана Кандић

Радна свеска  2. део

СВЕТ ОКО НАС

Уџбеник

Ирена Голубовић Илић

Оливера Цекић Јовановић

Андријана Јаковљевић

Радна свеска

Ирена Голубовић Илић

Оливера Цекић Јовановић

Андријана Јаковљевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник 

''Чаробни свет музике'' +ЦД

Гордана Илић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбеник

''Свет у мојим рукама''

Сања Филиповић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Easy 1 + радна свеска

Ненезић Зорана

 

ZUNS   2013. год.

 

 

 

 

 

 

2.РАЗРЕД

Предмет

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка ''У царству речи'' + ЦД

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клет

Граматика ''О језику''

Радмила Жежељ Ралић

Уџбеник

''Слово до слова''- латиница

Радмила Жежељ Ралић

Наставни листови

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић

Бранка Матијевић

МАТЕМАТИКА

Уџбеник

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анокић

Мирјана Кандић

Радна свеска 1. део

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анокић

Мирјана Кандић

Радна свеска  2. део

СВЕТ ОКО НАС

Уџбеник

Биљана Животић

Оливера  Рамовић

Радна свеска

Биљана Животић

Оливера  Рамовић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник 

''Чаробни свет музике'' +ЦД

Гордана Илић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбенички  комплет

''Свет у мојим рукама''

Невена Хаџи Јованчић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Easy 2 + радна свеска

Ненезић Зорана

 

ZUNS   2013. год.

 

 

 

 

 

3.РАЗРЕД

Предмет

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Река речи“+CD

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клет

Граматика „О језику“

Радмила Жежељ Ралић

Наставни листови

Радмила Жежељ Ралић и Бранка Матијевић

 

 

МАТЕМАТИКА

Уџбеник

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анокић

Мирјана Кандић

Радна свеска 1. Део

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анокић

Мирјана Кандић

 

 

Радна свеска  2. Део

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Уџбеник

Радмила Жежељ Ралић

Радна свеска

 

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник 

''Чаробни свет музике'' +ЦД

Гордана Илић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбенички комплет

''Свет у мојим рукама''

Невена Хаџи Јованчић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Easy 3 + радна свеска

Ненезић Зорана

 

ZUNS  2013. год.

 

 

 

 

 

4.РАЗРЕД

Предмет

Назив уџбеника

Име аутора

Издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Река речи“+CD

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клет

Граматика „О језику“

Радмила Жежељ Ралић

Наставни листови за српски језик

Радмила Жежељ Ралић

Бранка Матијевић

 

 

МАТЕМАТИКА

Уџбеник

 

 

 

 

 

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Марина Јовановић

Анђелка Николић

 

 

 

Радна свеска 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Уџбеник

 

Винко Ковачевић

Бранко Бечановић

 

 

 

Радна свеска

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник 

''Чаробни свет музике'' +ЦД                         

Гордана Илић

Радна нотна свеска уз уџбеник

„Чаробни свет музике“

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбенички комплет

''Свет у мојим рукама''

Сања Филиповић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Project  1    (third edition)  + радна свеска   

Tоm  Hutchinson

OUP  2013 .год.

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

 

 

Српски језик-Издавачка кућаKlett

Зорица Несторовић                                                                      Читанка

Златко Грушановић

др Наташа Станковић-Шошo                       

 

Весна Ломпар                                                                                  Граматика за српски језик

 

Весна Ломпар

Зорица Несторовић                                                                        Радна свеска за српски језик

 

 

Математика - Издавачка кућа „Школа плус

Бранко Јевремовић                                                                         Уџбеник

Јован Ћуковић

                                                              

Бранко Јевремовић                                                                         Збирка задатака из

Љубомир Вуковић                                                                           математике                        

Јован Ћуковић  

 

Историја(''Фреска ''- Београд)

Снежана Ферјанчић                                                       Историја –уџбеник,историјска читанка,радни листови

Данијела Стефановић

Зорица Недељковић

 

Географија- (''Бигз'')

Александра Вучен                                                          Географија

Биљана Колачек

 

Биологија-(''Бигз'')

Аутори: Бранка Шегрт;

                Гордана Вукобратовић                                                                Биологија

 

              Гордана Вукобратовић                                                                Радна свеска

              Бранка Шегрт

 

 

 

Техничко и информатичко образовање-( „Едука“)

З.Лапчевић                                                                        Техничко и информатичко

                                                                                              образовање-уџбеник

З.Лапчевић                                                                        Радна свеска

 

Информатика и рачунарство(''Завод за уџбенике'')

Драган Маринчић                                                             Информатика и рачунарство

Драгољуб Васић                                                                             (уџбеник)

 

Драган Маринчић                                                           вежбанка + ЦД

Драгољуб Васић

 

 

 

 Француски језик(''Klett'')

Жан Тјери ле Буњек                                                    ET TOI?- уџбеник за прву годину учења

 Мари Жозе Лопез                                                         (+2 ЦД-а)

Гај Луис

                                                              

Жан Тјери ле Буњек                                                                     ET TOI?- радна свеска за прву годину учења

Мари Жозе Лопез

Гај Луис                            

 

Енглески језик(OXFORD UNIVERSITY PRESS)

Project 2  - Tom Hutchinson, OUP 2013.                                          књига + радна свеска

 

Музичка култура–''Завод за уџбенике''                                            

др. Гордана Стојановић                                                                Музичка култура 5 + ЦД

Милица Рајчевић

 

Ликовна култура  -''Завод за уџбенике''            

Kоста Богдановић                                             Ликовна култура

Рајка Бошковић

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

 

Српски језик -Издавачка кућа Klett

Зорица Несторовић                                                                      Читанка

Златко Грушановић

др. Наташа Станковић-Шошо                      

 

Весна Ломпар                                                                                 Граматика за српски језик

 

Весна Ломпар

Зорица Несторовић                                                                        Радна свеска за српски језик

 

Математика - Издавачка кућа Школа плус''

Бранко Јевремовић                                                         Уџбеник

Јован Ћуковић

                                                              

Бранко Јевремовић                                                         Збирка задатака из математике

Љубомир Вуковић                                                        

Јован Ћуковић  

 

Историја(''Фреска ''- Београд)

Марко Шујица                                                 Историја- уџбеник,историјска читанка,радни листови

Радивој Радић

 

 

Географија- ''Завод за уџбенике''

Р.Ситарица                                                                        Географија

М.Тадић

 

Р. Ситарица

Милутин Тадић                                                            Радна свеска

 

Напомена: Ученици могу користити и уџбеник издавачке куће Klett )

                              

Биологија-(''Бигз'')

 Аутори: Наталија Букуров                                                                       Биологија

                Јасна Радосављевић

                Тања Станојевић

 

 

                 Наталија Букуров                                                               Радна свеска

 

 

 

Физика  -(''Завод за уџбенике'')

Милан Распоповић                                                        

Физика- уџбеник- Завод зауџбенике                                                                                                                                

                                                                                             

Гордана Настић

                                                                                               Збирка задатака“Школа плус“

Владимир Обрадовић

                                                                                             

 

Техничко образовање(''Завод за уџбенике'')

Тијана Тешан                                                                   Техничко  и информатичко

др. Слободан Попов                                                       образовање

 

др. Слободан Попов                                                       Радна свеска за техничко и

Никола Чудић                                                                   информатичко образовање

 

Боја Стефановић                                                             Збирка материјала за техничко

                                                                                              образовање

 

Информатика и рачунарство(''Завод за уџбенике'')

Драган Маринчић                                                            Информатика и рачунарство–Драгољуб Васић                                                                                                               уџбеник

Миодраг Стојановић

 

Миодраг Стојановић                                                      Вежбанка

Драгољуб Васић

Драган Маринчић        

Француски језик(Klett)

Жан Тјери ле Буњек                                                    ET TOI?- уџбеник за другу годину учења

 Мари Жозе Лопез                                                         (+1 ЦД )

                                                              

Жан Тјери ле Буњек                                                                     ET TOI?- радна свеска за другу годину учења

Мари Жозе Лопез

Гај Луис                             

               

Енглески језик(OXFORD UNIVERSITY PRESS)

Project 3 - Tom Hutchinson   OUP 2013.         књига + радна свеска                               

 

Музичка култура(''Завод за уџбенике'')

др. Гордана Стојановић                                               Музичка култура 6 + ЦД            

Милица Рајчевић

 

Ликовна култура  -''Завод за уџбенике''            

Коста Богдановић                                                           Ликовна култура

Рајка Бошковић

 

Рачунарство и информатика-  ''Завод за уџбенике''

Миодраг Стојановић                                                     Уџбеник

Драгољуб Васић

Драган Малинчић

 

Миодраг Стојановић                                                       Вежбанака за рачунарство и

Драгољуб Васић                                                                            информатику

Драган Малинчић                          

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

 

 

 

Српски  језик- ''Клет''

Зорица Несторовић                                                                      Читанка

Златко Грушановић

Наташа Станковић Шоло                                                         

 

Весна Ломпар                                                                           Граматика

 

Весна Ломпар

Зорица Несторовић                                                       Радна свеска за српски језик

                                                                                             

 

Математика - Издавачка кућа „Архимедес –театар за 2010

Бранко Јевремовић                                                         Уџбеник

Јован Ћуковић

                                                              

Бранко Јевремовић                                                         Збирка задатака из

Љубомир Вуковић                                                           математике                                                     

Јован Ћуковић  

 

Историја(''Фреска ''- Београд)

Радош Љушић                                                   Историја-уџбеник,историјска читанка,радни листови

 

Географија-(''Завод за уџбенике'')

др Милутин Тадић                                                          Географија  

 

Рада Ситарица

Милутин Тадић                                                            Радна свеска

 

Биологија-(''Бигз'')

Аутори: Наталија Букуров                                                        Биологија

                Др.Калина Младеновић Пауновић

 

                Г.Вукобратовић

                Н.Радисављевић                                                            Радна свеска

 

Хемија(Издавачка кућа ''Логос'')

Драгана Анђелковић                                                      Хемија-уџбеник

Татјана Недељковић

 

Драгана Анђелковић                                                      Радна свеска са

Татјана Недељковић                                                                      демонстрационим

                                                                                                              вежбама

 

Физика Издавачка кућа-''Завод за уџбенике'' , ''Школа плус''

Милан Распоповић                                                         Физика- уџбеник –Завод за

                                                                                              уџбенике

 

Гордана Настић

                                                                                               Збирка задатака“Школа плус“

Владимир Обрадовић

 

 

Техничко и информатичко  образовање ('' За уџбенике'')

Иван Тасић                                                                        Техничко и информатичко                                   

Драгана Глушац                                                                             образовање                                        

               

Иван Тасић                                                                        Радна свеска за техничко и  

Драгана Глушац                                                             информатичко

 

Драган Голубовић                                                          Збирка материјала за техничко

Ђурђе Перишић                                                               образовање

               

Информатика и рачунарство(''Завод за уџбенике'')

 Драган Маринчић                                                          Информатика и рачунарство–Драгољуб Васић               

Миодраг Стојановић                                                     уџбеник

                                                

Миодраг Стојановић                                                    вежбанка

Драган Маринчић 

Драгољуб Васић

 

Енглески језик(OXFORD UNIVERSITY PRESS)

Project  4  - Tom Hutchinson OUP 2013.           књига+ радна свеска                              

               

Музичка култура(Завод за уџбенике)                  

др Гордана Стојановић                                               Музичка култура  7 + ЦД           

Милица Рајчевић

 

Ликовна култура(Завод за уџбенике)

др Здравко Милинковић                                               Ликовна култура за  7.разред

Љиљана Теодоровић

 

 

 

Француски језик(Klett)

Жан Тјери ле Буњек                                                    ET TOI?- уџбеник за трећу годину учења

 Мари Жозе Лопез                                                         (+1 ЦД )

                                                              

Жан Тјери ле Буњек                                                                     ET TOI?- радна свеска за трећу  годину учења

Мари Жозе Лопез

 

 

 

                ОСМИ РАЗРЕД

 

 

Српски језик -  ''Клет''

Зорица Несторовић                                                      Читанка

Златко Грушановић

Наташа Станковић Шоло

 

Весна Ломпар                                                               Граматика

                                             

Весна Ломпар                                                   Радна свеска за српски               

Зорица Несторовић                                                                        језик

 

 

Математика - Издавачка кућа „Школа плус''

Бранко Јевремовић                                                         Уџбеник

Јован Ћуковић

                                                              

Бранко Јевремовић                                                         Збирка задатака из

Љубомир Вуковић                                                           математике                                                     

Јован Ћуковић  

 

Историја(''Фреска ''- Београд)

Радош Љушић                                                                  Историја

Љубодраг  Димић

 

Географија – (''Завод за уџбенике'')

др. Србољуб Стаменковић                                           Географија

Драгица Гатарић

 

 

 др. Србољуб Стаменковић                                          Радна свеска

Драгица Гатарић

 Марија Бркић

                                                              

 

Биологија(''Бигз'' )

Аутори: Даница Тусић                                                                Биологија

               Д. Тусић                                                                             Радна свеска

 

Физика –(''Завод за уџбенике'', ''Школа плус'')

Милан Распоповић                                                         Физика- уџбеник –Завод за

                                                                                                              Уџбенике

Гордана Настић

                                                                                               Збирка задатака“Школа плус“

Владимир Обрадовић

 

Хемија(Издавачка кућа ''Логос'')

Драгана Анђелковић                                                      Хемија-уџбеник

Татјана Недељковић

 

Драгана Анђелковић                                                      Радна свеска са

Татјана Недељковић                                                                      демонстрационим

                                                                                                              вежбама

 

 

Техничко  и информатичко образовање (''Завод за уџбенике'')

Вјекослав Сајферт                                                          Техничко и информатичко

др. Иван Тасић                                                                 образовање-уџбеник                     

Марина Петровић

 

Вјекослав Сајферт                                                          Техничко и информатичко

Иван Тасић                                                                        образовање-радна свеска

Марина Петровић

 

др. Драган Голубовић                                                   Збирка материјала за

др. Ђурђе Перишић                                                         техничко образовање

 

Информатика и рачунарство (''Завод за уџбенике'')

Драган Маринчић                                                            Информатика и

Драгољуб Васић                                                                              рачунарство                     

Миодраг Стојановић                                                     уџбеник

 

Драган Маринчић                                                           Вежбанка       

Драгољуб Васић                                                                                            

Миодраг Стојановић

 

Музичка култура(''Завод за уџбенике'')

др Гордана Стојановић                                                Музичка култура 8 + ЦД

Милица Рајчевић

 

Ликовна култура  -(''Завод за уџбенике'')            

Здравко Милинковић                                                     Ликовна култура

Љиљана Теодоровић

 

Француски језик(''Klett'')

Жан Тјери ле Буњек                                                    ET TOI?- уџбеник за четврту годину учења

 Мари Жозе Лопез                                                         (+1 ЦД )

 

                                                              

Жан Тјери ле Буњек                                                                     ET TOI?- радна свеска за четврту  годину учења

Мари Жозе Лопез

               

 

 Енглески језик(OXFORD UNIVERSITY PRESS)

Project5 - Tom Hutchinson   OUP 2013.                                          књига+радна свеска

                              

 

 

Директор Школе:

                                                                                                                                      _______________________

                                                                                                                                             Радојка Ђорђевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije