Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja deteta mlađeg školskog uzrasta koje nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vreme do dolaska roditelja. Škole time dobijaju novu i zahtevniju ulogu koja od zaposlenih zahteva organizovaniju brigu o detetu tokom celog dana.

Produženi boravak je jedan od modela kojim se kvalitetno rešava navedeni problem. On omogućava detetu pun život i otkriva njegove/njene potencijale kao jedinstvene osobe, omogućava razvoj deteta kao socijalnog bića kroz život i saradnju sa ostalima i priprema decu za dalje obrazovanje i celoživotno učenje. U našoj školi se organizuje produženi boravak već dugo godina, za učenike prvog i drugog razreda. Ove školske godine upisano je 30 učenika (24 učenika prvog i 6 učenika drugog razreda). Vaspitno – obrazovni rad u produženom boravku školske 2017/2018. godine organizuje se u jednoj smeni, popodnevnoj. Učenici borave od 11:20 do 16:00 časova. Za to vreme, učenici samostalno rade domaće zadatke kao i dodatne/dopunske zadatke vezane za nastavne aktivnosti. Realizuje se i niz pratećih aktivnosti (muzičko – dramska sekcija, likovna sekcija, sportske aktivnosti i radionica „Mala škola velikih stvari“). Učenici koriste doručak, užinu i ručak (obavezno kuvani obrok). U toku septembra, realizovano je nekoliko kreativnih radionica što ukazuje na veliku spremnost i angažovanje dece na svim poljima.

Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017.
Produženi boravak 2017. Produženi boravak 2017.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije