Stručni timovi, školska 2016/2017.g.

   Stručni tim za školu bez nasilja
         1. Milica Karanac- školski psiholog
         2. Snežana Šolajić- nastavnik  razredne nastave
         3. Svetlana Petrović- nastavnik biologije
         4. Vera Koturović – nastavnik  fizike (rukovodilac tima)
         5. Andrija Protić – učenik
         6. Suzana Petrović- roditelj

  Stručni tim za zaštitu učenika od nasilja,  zlostavljanja i zanemarivanja
             ( Poseban protokol)
          1. Radojka Đorđević- direktor škole
          2. Anđelija Broćić - školski pedagog
          3. Milica Karanac- školski psiholog
          4. Olivera Pantelić – nastavnik  geografije (rukovodilac tima)    
          5. Marija Rajić- nastavnik  francuskog jezika
          6. Danka Sinđelić- nastavnik razredne nastave     

   Timovi za vrednovanje i samovrednovanje rada škole
    
          OBLAST „NASTAVA  I  UČENJE“
          1. Radojka Đorđević - direktor
          2. Anđelija Broćić- školski pedagog
          3. Milica Karanac- školski psiholog
          4. Dušica Raković– nastavnik  engleskog jezika
          5. Bojana Medović– nastavnik matematike
          6. Dušica Jaćimović – nastavnik  razredne nastave
          7. Svetlana Petrović – nastavnik biologije
          8. Sreten Stevanović – nastavnik  tehničkog  i
              informatičkog obrazovanja    (rukovodilac tima)
          9.  Mikan Milovančević – roditelj
         10. Anđela Dimitrijević – učenik

OBLAST „ETOS“
          1.Radojka Đorđević – direktor škole
          4.Milica Karanac- školski psiholog
          5.Stanojka Jaćimović – nastavnik  razredne nastave( rukovodilac tima)
          6.Monika Ružić– nastavnik  srpskog jezika
          7.Slavica Vasilić – nastavnik  razredne nastave
          8.Miloš Pajić -  nastavnik  tehničkog  i informatičkog obrazovanja
          9.Marijana Mijatović– roditelj
         10.Andrija Protić - učenik


OBLAST „GODIŠNJI I  ŠKOLSKI PROGRAM RADA“
          1.  Radojka Đorđević-direktor škole
          2.  Miloš Jakovljević-pomoćnik direktora
          3.  Anđelija Broćić- školski pedagog
          4.  Milica Karanac- školski psiholog
          5.  Vinojla Mosić – nastavnik istorije
          6.  Milostiva Novaković – nastavnik  razredne nastave
          7.  Nada Miletić – nastavnik razredne nastave
          8.  Olivera Pantelić – nastavnik geografije
         10. Miloš Pajić – nastavnik  tehnike i informatike
         11. Rada Panić - nastavnik razredne nastave (rukovodilac tima)
         12. Danijela Mitrović– roditelj
         13. Tamara Rakić - učenik

OBLAST „ OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA“
          1.  Radojka Đorđević- direktor škole
 2.  Anđelija Broćić- školoski pedagog
          3.  Milica Karanac- školski psiholog
          4.  Vera Koturović – nastavnik  fizike (rukovodilac tima)
          5.  Draga Nešovanović – nastavnik biologije
          6.  Aleksandra Dragojević Keser nastavnik  engleskog jezika
          7.  Dejan Zekavičić – nastavnik  engleskog jezika
          8.  Marina Jevremović – nastavnik fizičkog vaspitanja
          9.  Vojinka Radisavljević – nastavnik razredne nastave
         10. Mina Topalović– učenik
         11. Danijela Milić– roditelj

OBLAST „PODRŠKA UČENICIMA“
          1. Radojka Đorđević- direktor škole
          2. Milica Karanac- školski psiholog
          3. Nataša Koprivica– nastavnik likovne kulture
          4. Marija Rajić– nastavnik  francuskog jezika (rukovodilac tima)
          5. Tanja Stevanović–  nastavnik srpskog jezika
          6. Snežana Šolajić – nastavnik  razredne nastave
          7. Vojislav Todorović – nastavnik  razredne nastave
         8.  Suzana Joković – nastavnik razredne nastave
         9 . Anja Matijašević – učenik
         13. Dragan Stančić- roditelj
         
OBLAST „RESURSI“
          1. Radojka Đorđević- direktor škole
          2. Miloš Jakovljević- pomoćnik direktora
          3. Milica Karanac- školski psiholog
          4. Vinojla Mosić- nastavnik istorije
          5. Biljana Janjić – nastavnik razredne nastave  (rukovodilac tima)
          5. Danijela Radovanović – nastavnik  razredne nastave
          7. Željko Radulović - roditelj
          8. Mina Topalović - učenik

       OBLAST „RUKOVOĐENJE, ORGANIZACIJA I OBEZBEĐIVANJE KVALITETA“
          1. Radojka Đorđević - direktor
          2. Miloš Jakovljević – pomoćnik direktora
          3. Nenad Vasilić – nastavnik muzičke kulture
          4. Tanja Stevanović- nastavnik  srpskog jezika
          5. Miloš Pajić- nastavnik tehničkog  i informatičkog obrazovanja
          6. Drinka Vujičić- nastavnik  razredne nastave  (rukovodilac tima)
          7. Gorica Đorđević– roditelj
          8. Anđela Janković– učenik

Stručni aktiv za razvojno planiranje (2014 -2019.)
          1.  Radojka Đorđević-direktor škole
          2.  Miloš Jakovljević-pomoćnik direktora
          3.  Milica Karanac – psiholog škole
          4.  Anđelija Broćić – pedagog škole
          4.  Snežana Šolajić- nastavnik  razredne nastave (rukovodilac)
          5.  Slavica Vasilić- nastavnik  razredne nastave
          6.  LJiljana Božanić- nastavnik  razredne nastave
          7.  Tanja Stevanović  – nastavnik  srpskog jezika
          8.  Miloš Pajić- nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
          9.  Bojana Medović – nastavnik matematike
         10. Olivera Pantelić- nastavnik geografije
         11. Miloljub Jovičić - roditelj

Stručni tim za izradu Godišnjeg plana rada škole

1.    Radojka Đorđević - direktor
2.    Lidija Pantelić Krtinić - sekretar
3.    Milica Karanac - psiholog
4.    Anđelija Broćić - pedagog
5.    Miloš Pajić – nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
6.    Milostiva Novaković– profesor razredne nastave i rukovodilac Stručnog veća razredne nastave
7.    Vinojla Mosić – rukovodilac Veća 5. razreda
8.    Olivera Pantelić – rukovodilac Veća 6. razreda
9.    Nenad Vasilić – rukovodilac Veća 7. razreda
10.    Snežana Ćirović– rukovodilac Veća 8. Razreda
11.    Vera Koturović – koordinator za odeljenjska veća od 5. do 8. razreda

Stručni tim za izradu Školskih programa
1.    Milostiva Novaković– rukovodilac Veća 1. razreda i  rukovodilac Stručnog veća razredne nastave
2.    Drinka Vujičić - - rukovodilac Veća 2. razreda
3.    Danka Sinđelić - rukovodilac Veća 3. razreda
4.    Stanojka Jaćimović - rukovodilac Veća 4. razreda
5.    Vinojla Mosić – rukovodilac Veća 5. razreda
6.    Olivera Pantelić – rukovodilac Veća 6. razreda i koordinator za odeljenjska  veća od 5. do 8. razreda
7.    Nenad Vasilić – rukovodilac Veća 7. razreda
8.    Snežana Ćirović– rukovodilac Veća 8. razreda

Stručni tim za kulturnu i javnu delatnost Škole

        1.   Radojka Đorđević - direktor
        2.   Milica Karanac- školski psiholog
        3.   Nataša Koprivica – nastavnik  likovne kulture
        4.   Nenad Vasilić-nastavnik muzičke kulture
        5.   Rada Panić– nastavnik razredne nastave
        6.   Danka Sinđelić – nastavnik razredne nastave
        7.   Drinka Vujičić– nastavnik  razredne nastave
        9.   Suzana Joković – nastavnik razredne nastave
       10.  Nada Miletić - nastavnik razredne nastave
       11.  Vojislav Todorović - nastavnik razredne nastave
       12.  Dušica Jaćimović – nastavnik razredne nastave
       13.  Slavica Vasilić- nastavnik razredne nastave
       14.  Danijela Radovanović - nastavnik razredne nastave
       15.  Sreten Stevanović-  nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
       16.  Mirjana Anđelić – bibliotekar
       17. Monika Ružić- nastavnik srpskog jezika
       18. Tanja Stevanović – nastavnik srpskog jezika
       19. Marija Krunić- nastavnik srpskog jezika
       20. Dejan Zekavičić – nastavnik  engleskog jezika
       21. Biljana Janjić – nastavnik razredne nastave
       22. Gordana Drašković - nastavnik srpskog jezika
       23. Miloš Pajić – nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
        
Stručni  tim za marketing škole
        1. Radojka Đorđević -direktor škole
        2. Vera Koturović – nastavnik  fizike
        3. Miloš Pajić – nastavnik  informatike
        4. Dejan Zekavičić - pnastavnik engleskog jezika
        5. Olivera Pantelić- nastavnik  geografije

Pedagoški kolegijum
1.   Radojka Đorđević – direktor škole
2.   Miloš Jakovljević – pomoćnik direktora
3.   Milostiva Novaković – rukovodilac  Veća 1. razreda.   
4.   Drinka Vujičić– rukovodilac Veća 2. razreda
5.   Danka Sinđelić–  rukovodilac Veća  3. razreda
6.   Stanojka Jaćimović – rukovodilac Veća  4.  razreda
7.   Vinojla Mosić –  rukovodilac Razrednog Veća 5.razreda
8.  Olivera Pantelić –  rukovodilac Razrednog veća 6.razreda
9.  Nenad Vasilić- rukovodilac Razrednog veća 7.razreda
11. Snežana Ćirović – rukovodilac Razrednog veća 8. razreda
12. Vinojla Mosić -  predsednik Stručnog veća za istoriju i geografiju
13. Tanja Stevanović - predsednik Stručnog veća za srpski jezik
14. Milica Bajović - predsednik Stručnog veća matematiku i fiziku
15. Miloš Pajić – predsednik  Stručnog veća za tehničko i informatiku
16. Marina Jevremović – predsednik  Stručnog veća za fizičko   vaspitanje
17.Nataša Koprivica– predsednik Stručnog  veća za umetnost
18. Dušica Raković – predsednik Stručnog veća za strane jezike
19. Milostiva Novaković - predsednik Stručnog veća za razrednu nastavu
        20. Anđelija Broćić– školski  pedagog
21. Milica Karanac –  školski psiholog


Stručni tim za inkluziju
1. Milica Karanac – školski psiholog (rukovodilac tima)
2. Anđelija Broćić – školski pedagog
3. Tanja Stevanović – nastavnik srpskog jezika
4. Rada Panić – nastavnik razredne nastave
5.  Milostiva Novaković – nastavnik razredne nastave
6.  LJiljana Božanić– nastavnik razredne nastave
7.  Stanojka Jaćimović –nastavnik razredne nastave
8.  Ana Topalović – nastavnik razredne nastave
9.  Drinka Vujičić -  nastavnik razredne nastave
10. Monika Ružić– nastavnik srpskog jezika
11. Bojana Medović – nastavnik matematike
12. Milica Bajović – nastavnik matematike
13. Luka Bujošević – nastavnik matematike
14. Mirjana Milosavljević - nastavnik matematike
        15. Branka Stevanović- defektolog ŠOSO „1.novembar“ Čačak
    
Stručni tim za profesionalnu orijentaciju
1.    Anđelija Broćić –  školski pedagog
2.    Milica Karanac –  školski psiholog - koordinator Tima  
3.    Svetlana Petrović -  nastavnik biologije, odeljenjski starešina 8. razreda
4.    Miloš Pajić – nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja, odeljenjski starešina 8. razreda
5.    Snežana Ćirović - nastavnik istorije,  odeljenjski starešina 8. razreda
6.    Draga Nešovanović – nastavnik  biologije, odeljenjski starešina 7. razreda
7.    Dejan Zekavičić – nastavnik engleskog  jezika, odeljenjski starešina 7. razreda
8.    Nenad Vasilić – nastavnik muzičke kulture, odeljenjski starešina 7. razreda
9.    Gordana Drašković – nastavnik srpskog jezika, odeljenjski starešina 7. razreda
10.    Nataša Koprivica- nastavnik likovne kulture

Stručni tim za izradu projekata
1.    Radojka Đorđević – direktor škole
2.    Dejan Zekavičić – nastavnik engleskog jezika
3.    Olivera Pantelić – nastavnik geografije
4.    Vera Koturović – nastavnik fizika

Tim za krizne intervencije
      1. Radojka Đorđević –  direktor škole, rukovodilac tima
      2. Lidija Pantelić Krtinić – sekretar škole,  osoba za informisanje
      3. Danka Sinđelić – nastavnik razredne nastave
      4. Olivera Pantelić – nastavnik geografije
      5. Milica Karanac – školski psiholog
      6. Monika Ružić– nastavnik srpskog jezika
      7.Marija Rajić – nastavnik francuskog jezika
      
Tim za izbor udžbenika
      1. Milica Karanac - školski psiholog
      2. Milostiva Novaković – rukovodilac Stručnog veća razredne nastave
      3. Vinojla Mosić– rukovodilac Razrednog veća 5. razreda
      4. Olivera Pantelić– rukovodilac Razrednog veća 6. razreda
      5. Nenad Vasilić – rukovodilac Razrednog veća 7. razreda
      6. Snežana Ćirović– rukovodilac Razrednog veća 8. razreda

Stručni tim za podršku novim učenicima
 1. Lidija Pantelić Krtinić- sekretar škole
     2. Milica Karanac- školski psiholog
 4. Biljana Janjić– nastavnik razredne nastave, rukovodilac tima
 5. Bojana Medović – nastavnik matematike
 6. Mateja Pavlović - učenik

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić