Timovi za samovrednovanje rada škole

 

        

OBLAST  KVALITETA „PROGRAMIRANjE, PLANIRANjE I IZVEŠTAVANjE“

 

1. Rada Panić - nastavnik razredne nastave (rukovodilac tima)

2. Radojka Đorđević-direktor škole

          2.  Miloš Jakovljević-pomoćnik direktora

          3.  Aleksandra Ćendić- školski pedagog 

          4.  Milica Karanac- školski psiholog

          5.  Vinojla Mosić– nastavnik istorije

          6.  Milostiva Novaković – nastavnik  razredne nastave

          7.  Sanja Jovanović– nastavnik razredne nastave

          8.  Miloš Pajić – nastavnik  tehničkog i informatičgog obrazovanja

          9.  Dragica Joković - roditelj

         10. Teodora Nikolić- učenik

 

 

  OBLAST  KVALITETA  „NASTAVA  I  UČENjE“

          1. Bojana Medović– nastavnik matematike (rukovodilac tima) 

          2. Radojka Đorđević - direktor

          3. Aleksandra Ćendić - školski pedagog

          4. Milica Karanac- školski psiholog

          5. Dušica Raković– nastavnik  engleskog jezika

          6. Dušica Jaćimović – nastavnik  razredne nastave

          7. Svetlana Petrović – nastavnik biologije

          8. Sreten Stevanović – nastavnik  tehnike i tehnologije

          9.   Sandra Raonić– roditelj

         10. Strahinja Stojanović– učenik

 

 OBLAST KVALITETA „ OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA“

          1. Slađana Stančić - nastavnik  engleskog jezika (rukovodilac tima)

          2. Radojka Đorđević – direktor škole

             3. Aleksandra Ćendić - školoski pedagog

          4. Milica Karanac- školski psiholog

          5. Drinka Vujičić – nastavnik razredne nastave

          6. Tanja Stevanović – nastavnik srpskog jezika

          7. Luka Bujošević – nastavnik matematike

          8. Snežana Ćirović – nastavnik hemije

          9. Vera Koturović – nastavnik  fizike

         10. Marina Jevremović – nastavnik fizičkog vaspitanja

         11. Ivana Đedović–  roditelj

         12. Ana Stojić - učenik

 

OBLAST KVALITETA   „PODRŠKA UČENICIMA“

 

          1. Marija Rajić– nastavnik  francuskog jezika (rukovodilac tima)

          2. Radojka Đorđević- direktor škole

          3. Milica Karanac- školski psiholog

          4. Nataša Koprivica– nastavnik likovne kulture

          5. Tanja Stevanović–  nastavnik srpskog jezika

          6. Snežana Šolajić – nastavnik  razredne nastave 

          7. Jelena Marinković– nastavnik  razredne nastave

          8. Suzana Joković – nastavnik razredne nastave

          9 . Danijela Mitrović- roditelj

         10. Nikolas Milić - učenik

 

OBLAST  KVALITETA   „ETOS“

 

          1. Stanojka Jaćimović – nastavnik  razredne nastave (rukovodilac tima)

          2. Radojka Đorđević – direktor škole

          3.Milica Karanac- školski psiholog 

          4.Nataša Koprivica– nastavnik  likovne kulture

          5.Slavica Vasilić – nastavnik  razredne nastave          

          6.Miloš Pajić -  nastavnik  tehničkog  i informatičkog obrazovanja

          7. Snežana Topalović-  roditelj

          8. Tatjana Petrović- učenik

 

 

 OBLAST  KVALITETA  „ORGANIZACIJA  RADA ŠKOLE,  UPRAVLjANjE LjUDSKIM I MATERIJALNIM  RESURSIMA“

 

1. Biljana Janjić – nastavnik razredne nastave ( rukovodilac tima)

2. Radojka Đorđević – direktor škole

          2.  Miloš Jakovljević-pomoćnik direktora

          3.  Aleksandra Ćendić - školski pedagog 

          4.  Milica Karanac- školski psiholog

          5.  Vinojla Mosić – nastavnik istorije

          6.   Ljiljana Božanić – nastavnik razredne nastave

          8.  Olivera Pantelić – nastavnik geografije 

         10. Miloš Pajić – nastavnik  informatike i računarstva

         11. Jasmina Dostanić– roditelj

         13. Olga Bojović- učenik

 

Stručni aktiv za razvojno planiranje (2014 -2019.)

 

          1.  Snežana Šolajić- nastavnik  razredne nastave (rukovodilac) 

          2.   Radojka Đorđević-direktor škole

          3.  Miloš Jakovljević-pomoćnik direktora

          4.  Milica Karanac – psiholog škole

          5.  Aleksandra Ćendić – pedagog škole

          6.  Slavica Vasilić- nastavnik  razredne nastave

          7.  Jelena Marinković - bibliotekar

          8.  Tanja Stevanović  – nastavnik  srpskog jezika

          9.   Miloš Pajić- nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja 

          10. Bojana Medović – nastavnik matematike

          11. Olivera Pantelić- nastavnik geografije

          12. Nevena Lončarević – nastavnik razredne nastave

          13. Miljko Kragović- roditelj

Stručni tim za školu bez nasilja

         1. Vera Koturović – nastavnik  fizike (rukovodilac tima)

         2. Milica Karanac- školski psiholog

         3. Snežana Šolajić- nastavnik  razredne nastave

         4. Svetlana Petrović- nastavnik biologije

         5. Ivan Stevanović– učenik

         6. Mileva Spasojević-   roditelj

Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja,  zlostavljanja i zanemarivanja

             ( Poseban protokol)

 

          1. Olivera Pantelić – nastavnik  geografije (rukovodilac tima)

          2. Radojka Đorđević – direktor škole

          3. Aleksandra Ćendić - školski pedagog

          4. Milica Karanac - školski psiholog

          5. Marija Rajić- nastavnik  francuskog jezika

          6. Danka Sinđelić- nastavnik razredne nastave

          7. Slađana Stančić - nastavnik engleskog jezika

 

Stručni tim za izradu Godišnjeg plana rada škole

 

1. Radojka Đorđević - direktor

2. Lidija Pantelić Krtinić - sekretar

3. Milica Karanac - psiholog

4. Aleksandra Ćendić – pedagog

5. Drinka Vujičić – nastavnik razredne nastave i rukovodilac Stručnog veća razredne nastave

6. Nenad Vasilić – nastavnik muzičke kulture i rukovodilac  Veća 5. Razreda

7. Miloš Pajić – nastavnik informatike i računarstva i rukovodilac Veća 6. razreda

8. Vladija Ćalović - nastavnik informatike i računarstva i rukovodilac Veća 7. razreda

9. Marina Jevremović – nastavnik fizičkog vaspitanja i rukovodilac Veća 8. razreda

10. Svetlana Petrović– koordinator za odeljenjska veća od 5. do 8. razreda

Stručni tim za izradu Školskog programa

 

1. Danka Sinđelić - rukovodilac Veća 1. razreda

2. Stanojka Jaćimović - rukovodilac Veća 2. razreda

3. Milostiva Novaković - rukovodilac Veća 3. razreda

4. Drinka Vujičić - rukovodilac Stručnog veća razredne nastave i

 rukovodilac Veća 4. razreda

5. Nenad Vasilić– rukovodilac Veća 5. razreda

6. Miloš Pajić– rukovodilac Veća 6. razreda 

7. Vladija Ćalović– rukovodilac Veća 7. razreda

8. Marina Jevremović – rukovodilac Veća 8. razreda

9. Svetlana Petrović– koordinator za odeljenjska veća od 5. do 8. razreda

 

Stručni tim za kulturnu i javnu delatnost Škole

 

        1.   Radojka Đorđević - direktor

        2.   Milica Karanac- školski psiholog

        3.   Nataša Koprivica – nastavnik  likovne kulture

        4.   Nenad Vasilić-nastavnik muzičke kulture

        5.   Stanojka Jaćimović– nastavnik razredne nastave

        6.   Ljiljana Božanić– nastavnik razredne nastave

        7.   Vojinka Radisavljević– nastavnik  razredne nastave 

        9    Milostiva Novaković – nastavnik razredne nastave

       10.  Danka Sinđelić- nastavnik razredne nastave

       11.  Snežana Šolajić- nastavnik razredne nastave

       12   Nevena Lončarević– nastavnik razredne nastave

       13.  Dušica Jaćimović- nastavnik razredne nastave

       14.  Slavica Vasilić- nastavnik razredne nastave

       15.  Danijela Radovanović - nastavnik razredne nastave

       16. Sanja Jovanović – nastavnik razredne nastave

       17. Biljana Janjić - nastavnik razredne nastave

       18. Ana Topalović - nastavnik razredne nastave

       19.  Jelena Marinković– bibliotekar

       20.  Monika Ružić - nastavnik srpskog jezika

       21. Tanja Stevanović – nastavnik srpskog jezika

       22. Marija Krunić- nastavnik srpskog jezika

       23. Dejan Zekavičić – nastavnik  engleskog jezika

       24. Gordana Drašković - nastavnik srpskog jezika

       25. Miloš Pajić – nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja

       26. Sreten Stevanović-  nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja

Stručni  tim za marketing škole

        1. Radojka Đorđević -direktor škole

        2. Vera Koturović – nastavnik  fizike

        3. Miloš Pajić – nastavnik  informatike

        4. Dejan Zekavičić - nastavnik engleskog jezika

        5. Olivera Pantelić- nastavnik  geografije

 

Pedagoški kolegijum

1.   Radojka Đorđević – direktor škole

2.   Miloš Jakovljević – pomoćnik direktora

3.   Danka Sinđelić– rukovodilac  Veća 1. razreda 

4.   Stanojka Jaćimović– rukovodilac Veća  2. razreda

5.   Milostiva Novaković –  rukovodilac  Veća  3. razreda

6.   Drinka Vujičić – predsednik Stručnog veća za razrednu nastavu i rukovodilac Veća 4. razreda

         7.  Nenad Vasilić–  rukovodilac  Veća 5.razreda i predsednik 

             Stručnog veća za    umetnost

8.   Miloš Pajić–  rukovodilac  Veća 6.razreda i  predsednik Stručnog veća za informatiku i računarstvo i tehniku i tehnologiju

9.   Vladija Ćalović - rukovodilac  Veća 7.razreda

11. Marina Jevremović– rukovodilac  Veća 8. razreda i predsednik  Stručnog veća za fizičko   vaspitanje

         12. Marija Rajić - predsednik Stručnog veća za strane jezike

         13. Vinojla Mosić -  predsednik Stručnog veća za istoriju i geografiju

14. Bojana Medović - predsednik Stručnog veća matematiku i fiziku

15. Milica Karanac –  školski psiholog

16. Aleksandra Ćendić – školski pedagog

 

Stručni tim za inkluziju

1. Milica Karanac – školski psiholog (rukovodilac tima)

2. Aleksandra Ćendić -školski pedagog

3. Monika Ružić– nastavnik srpskog jezika

4. Rada Panić – nastavnik razredne nastave

5. Milostiva Novaković – nastavnik razredne nastave

6. Ljiljana Božanić– nastavnik razredne nastave

7.  Ana Topalović – nastavnik razredne nastave

9.  Drinka Vujičić -  nastavnik razredne nastave

10. Gordana Drašković– nastavnik srpskog jezika

12. Danka Sinđelić – nastavnik razredne nastave

13. Vojinka Radisavljević – nastavnik razredne nastave

13. Luka Bujošević – nastavnik matematike

14. Mirjana Milosavljević - nastavnik matematike

        15. Anđela Marković- defektolog ŠOSO „1.novembar“ Čačak

    

Stručni tim za profesionalnu orijentaciju

 

1. Aleksandra Ćendić–  školski pedagog (rukovodilac Tima)

2. Milica Karanac –  školski psiholog - 

3. Vera Koturović-  nastavnik fizike, odeljenjski starešina 8. razreda

4. Olivera Pantelić – nastavnik geografije, odeljenjski starešina 8. razreda

5. Sreten Stevanović – nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja,  odeljenjski starešina 8. razreda

6. Marina Jevremović – nastavnik  fizičkog vaspitanja, odeljenjski starešina 8. razreda

7. Tanja Stevanović– nastavnik srpskog jezika, odeljenjski starešina 7. razreda

8. Vinojla Mosić – nastavnik  istorije, odeljenjski starešina 7. razreda

9. Vladija Ćalović– nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja, odeljenjski starešina 7. razreda

10. Nataša Koprivica- nastavnik likovne kulture

Stručni tim za izradu projekata

1. Radojka Đorđević – direktor škole

2. Dejan Zekavičić – nastavnik engleskog jezika

3. Miloš Pajić- nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja

4. Sreten Stevanović– nastavnik 

5. Milica Karanac – psiholog

6. Aleksandra Ćendić - pedagog

7. Snežana Šolajić – nastavnik razredne nastave

8. Milostiva Novaković – nastavnik razredne nastave

9. Marija Rajić – nastavnik francuskog jezika

Tim za krizne intervencije

      1. Radojka Đorđević –  direktor škole, rukovodilac tima

      2. Lidija Pantelić Krtinić – sekretar škole,  osoba za informisanje

      3. Danka Sinđelić – nastavnik razredne nastave

      4. Olivera Pantelić – nastavnik geografije

      5. Milica Karanac – školski psiholog

      6. Monika Ružić - nastavnik srpskog jezika

      7. Marija Rajić – nastavnik francuskog jezika

      

Tim za izbor udžbenika

      1. Milica Karanac - školski psiholog

      2. Drinka Vujičić– rukovodilac Stručnog veća razredne nastave

      3. Nenad Vasilić– rukovodilac Razrednog veća 5. razreda

      4. Miloš Pajić– rukovodilac Razrednog veća 6. razreda

      5. Vladija Ćalović– rukovodilac Razrednog veća 7. razreda

      6. Marina Jevremović– rukovodilac Razrednog veća 8. razreda

 

Stručni tim za podršku novim učenicima

 1. Lidija Pantelić Krtinić- sekretar škole

     2. Milica Karanac- školski psiholog

 4. Nevena Lončarević – nastavnik razredne nastave, rukovodilac tima

 5. Bojana Medović – nastavnik matematike

 6. Jovana Lojanica – učenik

 

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

 

1. Aleksandra Ćendić – pedagog, rukovodilac

2. Tanja Stevanović – nastavnik srpskog jezika

3. Bojana Medović – nastavnik matematike

4. Vera Koturović- nastavnik fizike

5. Snežana Ćirović – nastavnik hemije

6. Svetlana Petrović – nastavnik biologije

7. Vinojla Mosić – nastavnik istorije

8. Miloš Jakovljević – nastavnik geografije

9. Sreten Stevanović – nastavnik tehnike i tehnologije

10. Marina Jevremović – nastavnik fizičkog vaspitanja

11. Drinka Vujičić – nastavnik razredne nastave

12. Dušica Jaćimović – nastavnik razredne nastave

 

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

1. Radojka Đorđević – direktor, rukovodilac

2. Miloš Jakovljević – pomoćnik direktora

3. Milica Karanac – psiholog

4. Aleksandra Ćendić – pedagog

5. Bojana Medović – nastavnik matematike

6. Rada Panić –nastavnik razredne nastave

7. Snežana Šolajić – nastavnik razredne nastave

8. Biljana Janjić – nastavnik razredne nastave

9. Stanojka Jaćimović – nastavnik razredne nastave

10. Marija Rajić – nastavnik francuskog jezika

11. Slađana Stančić – nastavnik engleskog jezika

12. Teodora Nikolić – učenik

13. Dragoslav Vasilić – predstavnik

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije