Učenik generacije:

Tamara Milovančević - 8/4

Dobitnici Vukove diplome:

1.Andrea Lazarević - 8/1
2.Mina Alempijvić - 8/2
3.Karolina Janković - 8/2
4.Vladimir Alempijević - 8/3
5.Nikola Zlatić - 8/3
6.Tanja Nikšić - 8/3
7.Katarina Karć - 8/4
8.Tijana Milovanović - 8/4
9.Tamara Milovančević - 8/4
10.Tamara Šoć - 8/4
11.Jelena Poluga -8/5


U Lučanima                        Direktor škole
3.06.2011.g.                       Radojka Đorđević                                                                        bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

Škola bez nasilja

Šta je forum pozorište?

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Naša škola u projektu "Preduzetništvo u osnovnim školama"

Prezentacija aktivnosti SEECEL projekta
Kulinarsko putovanje kroz svet
Izložba i prodaja uskršnjih jaja
Posete preduzetnicima