Останимо у контакту

Професионална оријентација ученика осмог разреда Истакнут

У уторак, 12. марта 2024. године у сарадњи са Националном службом за запошљавање (Филијала Чачак) педагошко-психолошка служба је организовала тестирање свих ученика осмог разреда.

Тестирање је реализовао психолог Националне службе, Анђелка Маринковић, саветник за професионалну оријентацију и планирање каријере. Сврха тестирања је била да се помогне ученицима осмог разреда у одабиру адекватне средње школе на основу резултата тестирања, односно психолошке процене њихових

способности, склоности и интересовања.

Dare to share: culture, tradition & more

Дисеминација у установи

Дисеминација у установи


Наставно особље ОШ…

Завршни видео DTS пројекта


Завршни видео нашег…

Дисеминација пројекта DTS у Чачку

Дисеминација пројекта DTS у Чачку


Координатор пројекта Д…

Дисеминација пројекта DTS у Истамбулу

Дисеминација пројекта DTS у Истамбулу


По завршетку пројекта…

Дисеминација пројекта DTS у Лобезу

Дисеминација пројекта DTS у Лобезу


Координатор из Пољске…

DTS E - књига


Овде можете скинути…