Стручни сарадници

Стручни сарадници

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 75 пута
Редни бр. Име и презиме Стручна спрема и занимање Године стажа Задужења и анг. у школи % Лиценца Анг. у другој школи %
1. Милица Каранац ВСС Проф. педагогије и психологије 14 Психолог 100% Да  
2. Александра Ћендић ВСС Мастер педагог 3 Педагог 50% Не  
3. Јелена Маринковић ВСС Професор разредне наставе 2 Библиотекар 100% Не  
Последњи пут измењеноуторак, 07 април 2020 12:33